Vinogradarsko-vinarski leksikon

Na ovoj stranici nalazi se skup članaka, pojmova, izraza iz Vinogradarsko-vinarskog leksikona. U novom ruhu stranice Vinopedia pripremaju se novi, strukturirani članci i edukacijski sadržaji.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

A

A je oznaka mjerne jedinice za fizikalnu veličinu ar. Definira se kao 1a = 100 m2 ili 1hm2, 100 a = 1ha (jedan hektar).

AA

AA (uz neka druga značenja)  je akronim, tj. skraćenica početnih slova Međunarodne udruge bivših alkoholičara čiji ...

Aa

Aa je uz mnoga druga značenja (ad acta - među spise i sl.)  i uobičajena kratica za apsolutni alkohol.

Abboccato

Abboccato je talijanska riječ u značenju „poluslatko” (manje slatko nego amabile), ekvivalent francuske riječi ...

AC

AC Appellation Contrôlée (čit. apelacion kontrole) je skraćeni oblik za francusku oznaku naziva kontrole podrijetla

Accademia Italiana della Vite e del Vino

Accademia Italiana della Vite e del Vino (Talijanska akademija za lozu i vino) prva je ustanova takve vrste u ...

Acetaldehid

Acetaldehid (CH3 CHO) je redovni sastojak vina. Povećan sadržaj acetaldehida kvari vinu organoleptička svojstva pa ...

Acetali

Acetali nastaju iz etilnog alkohola i acetaldehida (CH3 CH (OC2H5)2), a viši acetali iz drugih alkohola i aldehida.

Acetati

Acetati su soli i esteri octene kiseline.

Acetilmetilkarbinol

Acetilmetilkarbinol je istoznačnica za aceton.

Aceto balsamico modenese

Aceto balsamico modenese (čit. ačeto balzamiko modeneze) je vrsta vrlo cijenjenog svojevrsnog luksuznog octa, ...

Acetobacter

Acetobacter (lat.) je opći naziv za sve octene bakterije koje se razmnažaju na površini vina (aerobne su) i koje ...

Aceton

Aceton (istoznačnica - acetilmetilkarbinol) je najjednostavniji keton čija je racionalna kemijska formula H3C CO ...

Acid

Acid (lat.) znači kiselost. Ponekad vinari uz hrvatsku upotrebljavaju i latinsku riječ, pa govore o ukupnom ...

Acidimetrija

Acidimetrija je naziv postupka određivanja količine kiseline titracijom s bazom poznate koncetracije.

Aditivi

Vidi: prehrambeni aditivi.

Adsorpcija

Adsorpcija (lat. adsorptio, pripijanje)  je nakupljanje neke tvari (npr. bojila) na graničnoj površini dviju faza ...

Aeracija

Aeracija (lat.) prozračivanje ili provjetravanje je postupak kojim se tzv. otvorenim pretokom, tj. prelijevanjem ...

Aerobni

Aerobni su oni organizmi (stanični procesi odnosno okoliš) koji za svoj opstanak trebaju kisik (O2). Nasuprot ...

Afrometar

Afrometar (grč. afru = pjena) je naprava slična manometru, kojom se mjeri tlak [[CO2]] u boci (npr. kod pjenušaca, ...

Afus-ali

Afus-ali je najpoznatija zobatica (odnosno stolna sorta vinove loze) u svijetu i na našem tržištu. Veliki grozdovi ...

Agar-agar

Agar-agar (mal.) je polisaharid dobiven preradbom morskih algi. U vinarstvu je dopušteno bistrilo (pojavljuje  se u

Agatarhid

Agatarhid (prije II. st. p. K) je grčki povjesničar i zemljopisac iz Knida. Autor je opsežnog djela u 49 knjiga ...

Aglianico

Aglianico (čit. aglianiko) je na jugu Italije (u vinorodnim područjima Campagna, Puglia, te Basilicata i Calabria) ...

Agraf

Agraf (fr.) je metalna košarica kojom se kod pjenušaca učvršćuje čep i time sprečava da on u posebnim uvjetima ...

Agresivno

Agresivno je u skladu vinarskog rječnika oznaka za vina neugodna okusa, kojeg uz polifenole i kinone, najčešće ...

Agronom

Agronom je naziv za poljoprivrednog stručnjaka – znanstvenika, nastao iz starogrčke riječi ager (oznake za agrarnu ...

Agronomski fakultet u Zagrebu

Agronomski fakultet u Zagrebu osnovan je, zajedno sa šumarskim, 26. rujna 1919. i  iste godine započeo s radom pod ...

Agronomski glasnik

Agronomski glasnik je glasilo Hrvatskog agronomskog društva, koje je pod prvotnim nazivom Udruženje agronoma u ...

Airen

Airen je, prema mnogim ampelografima, u Španjolskoj i u svijetu najrasprostranjenija sorta bijelog grožđa. U ...

Akar

Akar (tur.) je uz značenje za posjed (kuće i zemljišta kao neotuđivog imetka) i stara mjerna jedinica za površinu ...

Akarinoza

Akarinoza (grč.) je pojava na vinovoj lozi izazvana napadom grinja. Ti, bez povećala nevidljivi paučnjaci, žive na ...

Akov

Akov (mađ.) je posuda, mjera i daća za vino (od 56,589 l). Kod nas je češći naziv čabar ili vjedro.

Aktivna zemlja

Aktivna zemlja je u vinarskoj praksi čest naziv za razna bistrila. Da ne bi došlo do zabune, ta bistrila valja ...

Aktivni ugljen

Aktivni ugljen je proizvod biljnoga ili životinjskog podrijetla. U vinarstvu se češće koristi drveni aktivni ugljen

Aktualna kiselost

Vidi: pH i aktualni aciditet

Aktualni aciditet

Aktualni aciditet još i realni aciditet, odnosno kiselost.

Alambik

Alambik (ar.: al-imbik), naprava za destilaciju sastavljena od međusobno povezanih dijelova kotla i hladnjaka. ...

Albana

Albana. Brojne su istoznačnice ovog kultivara. Jedna je i greco, a to je naziv drugog, također autohtonog ...

Albanija

Albanija na mnogim svojim područjima ima idealne uvjete za razvoj vinogradarstva, ali ih za sada samo djelomice ...

Albariño

Albariño (čit. albarinjo) je španjolski naziv za najpoznatiju i najpopularniju, visokokvalitetnu bijelu sortu ...

Albumin

Vidi: bistrila i bjelance jaja. IT: albumina

Alcoholic Anonymus

Alcoholic Anonymus (akronim-AA) je naziv međunarodne udruge bivših alkoholičara koja odgovarajućim promišljenim ...

Aldehid

Aldehid je organski spoj osebujna mirisa koji nastaje laganom oksidacijom primarnog alkohola, a daljnjom ...

Aldomaš

Aldomaš (lat. aldomassio) U sjevernim krajevima Hrvatske to je drugi naziv za likov, čin nuđenja vina (ili nekog ...

Alge

Alge su jednostanični i višestanični autotrofi (koji sežu od mikroskopske do veličine i više desetka metara), a ...

Alicante

Alicante je ime pokrajine i grada južno od Valencije, na istočnoj mediteranskoj obali Španjolske, po kojima, od ...

Alicante bouschet

Alicante bouschet (čit. alikant buše) je naziv za crnu sortu vinskoga grožđa jako obojena soka. Zbog toga i zbog ...

Aligoté

Aligoté je francuska sorta bijelog grožđa čiji se uzgoj, osim u pokrajini La Bourgogne, odakle prema mnogim ...

Alkalitet pepela mošta i vina

Alkalitet pepela mošta i vina se određuje zbog znanstvenog interesa i u cilju provjere prirodnosti tih proizvoda. ...

Alkoholi

Alkoholi (od ar. alkuhl, ono što je najfinije, naziv s konca XVI. stoljeća, a navodi ga alkemičar Libavius) su ...

Alkoholizam

Alkoholizam je kronična bolest ovisnosti o alkoholu, dugo se i teško liječi, šteti pojedincu, obitelji i široj ...

Alkoholizirana vina

Alkoholizirana vina (VT) su ona vina kojima se u postupku proizvodnje dodaje etanol (kao vinski destilat ili kao ...

Alkoholizirani mošt

Alkoholizirani mošt je jedan od alkoholno neprevrelih proizvoda od grožđa. Proizvodi se tako da se svježem moštu ...

Alkoholna pića

Alkoholna pića su proizvodi alkoholnoga vrenja grožđa, voća ili drugih slatkih, odnosno škrobnih sirovina u kojima ...

Alkoholna pića od meda

Alkoholna pića od meda mogu se u prodaji označavati tradicionalnim imenima medica ili medovina. Proizvode se (u ...

Alkoholni ocat

Alkoholni ocat se, za razliku od octa proizvedenog razrijeđivanjem octene kiseline dobivene suhom destilacijom ...

Alkoholno neprevreli proizvodi od grožđa

Alkoholno neprevrelim proizvodima od grožđa smatraju se (prema važećem ZOV-u NN 96/03.) konzervirani mošt, ...

Alkoholno vino

Alkoholno vino (VT tj. vinarski termin) je bogato etanolom, pa se još označuje kao jako vino. To je vino nastalo ...

Alkoholno vrenje

Alkoholno vrenje najčešće nazivamo samo vrenje ili fermentacija. Bit te tajanstvene pojave razjasnio je Louis ...

Alkoholno vrenje

Alkoholno vrenje najčešće nazivamo samo vrenje ili fermentacija. Bit te tajanstvene pojave razjasnio je Louis ...

Alkoholometar

Alkoholometar je naziv areometarske staklene mjerne naprave kojom se na temelju njena uranjanja u ispitivanu ...

Alkoltest

Alkoltest (lat. testis - svjedok) je naziv postupka (nerijetko i naprave) za mjerenje koncentracije alkohola u krvi

Alphonse lavallée

Alphonse lavallée (čit. alfons lavale) je crna, po dobi dozrijevanja kasna zobatica porijeklom iz Alžira, koju se ...

Alternativno vinogradarstvo

Alternativno vinogradarstvo za razliku od konvencionalnog, komercijalnog, kojem je glavni cilj maksimalno uvećati ...

Alvarinho

Alvarinho isto što i albariño (albarinjo).

Alžir

Alžir je u proizvodnji vina od 8.579.000 hl (srednja vrijednost godišnje proizvodnje u razdoblju 67./71.), što je u

Amàbile

Amàbile (tal.) je kod opisa vina često korišten izraz za ljupko, ugodno.

Ambalaža

Ambalaža (fr. emballage) je oznaka za posude, sanduke, kutije, vreće itd. u kojima se roba čuva, skladišti i ...

Ambalaža

Ambalaža (fr.-emballage) je oznaka za posude, sanduke, kutije, vreće itd. u kojima se roba čuva, skladišti, prevozi

Ambrozija

Ambrozija, grč.- besmrtnik (a = ne, brotos = čovjek, smrtnik, dakle nesmrtnik), što znači božanski. Odatle i ...

American Viticultural Area

Vidi: AVA

Američka loza

Američka loza je u nas uobičajeni zajednički naziv za skupinu od 30 vrsta iz roda loze (lat. bot. naziv Vitis) koje

Amerine, Maynard

Amerine, Maynard (1911. – 1998.) američki enolog, pisac i učitelj, cijenjeni stručnjak naročito za kalifornijska ...

Amfora

Amfora (lat.) je posuda od pečene gline (čija izrada na obalnom području Bliskog istoka datira od 2000 godina prije

Aminokiseline

Aminokiseline (opća empirijska formula aminokiselina je NH2 R COOH). U vinu nastaju razgradbom bjelančevina, ...

Amonij nitrat

Amonij nitrat je naziv umjetnog gnojiva (koje na tržištu označavaju i kao AN) u kojem je pola dušika u amonijskom ...

Amonij nitrat

Amonij nitrat je naziv umjetnog gnojiva (koje na tržištu označavaju i kao AN) u kojem je pola dušika u amonijskom ...

Amonij sulfat

Amonij sulfat je dušično umjetno gnojivo pogodno (kao i AN) samo za alkalna i karbonatna tla. Zbog utjecaja na ...

Amontillado

Amontillado je naziv specijalnog španjolskog sherry vina čije ime potječe od imena sela i okruga Montilla, južno od