Vinogradarsko-vinarski leksikon

Na ovoj stranici nalazi se skup članaka, pojmova, izraza iz Vinogradarsko-vinarskog leksikona. U novom ruhu stranice Vinopedia pripremaju se novi, strukturirani članci i edukacijski sadržaji.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Entomologija

Entomologija riječ nastala iz grčkih riječi entomon – kukac i logos – um, u prenesenom smislu znanost), dio je ...

Enzimi

Enzimi (fermenti), organski spojevi koji svojom nazočnošću kataliziraju i ubrzavaju razgradnju nekih organskih ...

Epifitna mikroflora

Epifitna mikroflora grč. epifyton = na biljci, mikrós = sitan prema, lat. floris = cvijet) organizmi što žive na ...

Epoha

Epoha (razdoblje) dozrijevanja za pojedine sorte vinove loze određuje se u odnosu na vrijeme dozrijevanja plemenke ...

Eponit

Eponit (tal.), aktivni ugljen (drveni).

Erigona

Erigona (mit.), kćerka atenskog zemljoradnika, prvoga vinogradara kojeg su ubili pijani pastiri, misleći da ih je ...

Erinoza

Vidi: lozne grinje.

Erysiphe necator

Erysiphe necator je naziv uzročnika opake bolesti pepelnice ili oidija na vinovoj lozi i drugom bilju. Stari naziv,

Esencija

Esencija (lat.), koncentrirana otopina neke tvari (npr. voćnih ili biljnih mirisa) razrjeđivanjem koje se uz druge ...

ESKA

ESKA (izgovor eska) je u stručnim krugovima i kod nas u proteklih desetak godina sve češće spominjan naziv bolesti,

Eskorioza

Eskorioza franc. naziv vrlo opasne, dugo vremena prisutne i česte bolesti v.l. u našim, poglavito intezivno ...

Esteri

Esteris u vrlo česti organski spojevi u biljnom i životinjskom svijetu, a nastaju kada se hidroksilna skupina u ...

Esterifikacija

Esterifikacija proces sličan neutralizaciji kiselina, pri čemu ulogu baze ima alkohol koji se s kiselinom spaja u ...

Etanol

Etanol (kem. empirijska formula C2H6O, a racionalna C2H5OH) je iza vode količinski najzastupljeniji sastojak u vinu

Eterična ulja

Eterična ulja su hlapivi mirisni sastojci bilja, najčešće cvijeta (gdje im je funkcija namamiti kukce radi ...

Etiketa

Etiketa (fr.), naljepnica kojom se obvezno i na propisan način označuje vino proizvođača. Etiketa na boci može biti

Etilni alkohol

Etilni alkohol isto što i etanol.

Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla

Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla je, (kako stoji u Pravilniku NN 172/04.), alkohol dobiven rafinacijom ...

Euroazijske vrste roda loze

Euroazijske vrste roda loze obuhvaća samo jednu vrstu sa dvije podvrste, a to su: europska loza podvrsta ...

Europska vinova loza

Vidi: Vitis vinifera L.

Europski red vitezova vina

Europski red vitezova vina je više od pet stotina godina stara družba, koja je obnovljena nakon II. Svjetskog rata ...

Extra brut

Extra brut (čitaj ekstra brut) je oznaka za sadržaj neprevrela šećera u pjenušavom vinu kada je on manji od 6 g/l. ...

Extra dry

Extra dry čit. ekstra draj), engl. označavanje pjenušaca u skladu s našim Pravilnika o proizvodnji vina (NN 2/05.) ...

Extra sec

Extra sec (čit. ekstra sek), isto što i extra dry.

Ezerjo

Ezerjo (mađ. ezerjó tisuću puta dobro), bijela vinska sorta mađarskog imena (a možda i podrijetla), osjetljiva na ...

Fakultativno aeroban

Fakultativno aeroban je organizam (odnosno proces u stanici) koji se odvija u prisutnosti i bez prisutnosti kisika.

Fakultativno anaeroban

Fakultativno anaeroban je organizam (odnosno proces u stanici) koji se odvija u prisutnosti i bez prisutnosti kisika.

FAS

FAS akronim za Fetal Alcohol Syndrom.

Fazinić, Nevenko

Fazinić, Nevenko (1917.-2003.), autor velikog broja znanstvenih i stručnih radova s područja vinogradarstva, ...

Feherburgundi

Feherburgundi je mađarski naziv za vinsku sortu pinot bijeli.

Fendant

Fendant U Švicarskoj uobičajeni naziv za sortu v.l. chasselas (šasla), koju Hrvati zovu plemenka, Slovenci ...

Feno faze

Feno faze (grč.), na osnovi višegodišnjeg prosjeka izračunati nadnevci (datumi) početka i završetka pojedinih, ...

Fenoli

Fenoli su derivati benzena u čijem je prstenu jedan ili više vodikovih atoma zamijenjen s OH skupinom. To su ...

Fenolne kiseline

Fenolne kiseline su derivati oksicimetnih kiselina (od kojih su najprisutnije p-kumarna, kafa i kina kiselina) ...

Fermentacija

Fermentacija (lat.), vrenje. Vidi: alkoholno vrenje (isto što i alkoholna fermentacija), jabučno mliječno vrenje ...

Fermenti

Fermenti stari naziv za enzime.

Ferocijankalij

Vidi: kalijev ferocijanid, kalcijev fitat.

Feromoni

Feromoni su seksualni atraktanti, kojima se suvremena fitomedicina služi u borbi protiv nekih štetnika, izazivajući

Fetal Alcohol Syndrom

Fetal Alcohol Syndrom (kratica FAS) je naziv za skup simptoma koji se mogu pojaviti kod djece čije su majke za ...

Fetjaska

Fetjaska je naziv većeg broja kultivara vinove loze od kojih se najviše uzgaja fetjaska bijela (fétjaska belaja), a

Fiksni aciditet vina

Fiksni aciditet vina isto što i nehlapiva kiselost mošta i vina. Fiksni aciditet čini zbroj sadržaja jabučne, ...

Filoksera

Filoksera (trsna uš, žiložder, trsov ušenac, stariji znanstveni naziv je Dactulosphaira vitifoliae i Phylloxera ...

Filoksera na listu loze

Filoksera na listu loze (grč.), trsna uš, trsov ušenac, žiložder, prijašnji znanstveni naziv Phylloxera vastatrix, ...

Filometrija

Vidi: ampelometrija

Filtar preša

Filtar preša vrsta filtra za odvajanje tekuće faze mošta ili vina od krutog dijela rijetkog taloga nakon obavljenog

Filtracija

Filtracija postupak kojim se mutna vina čiste tako da pod podtlakom, slobodnim padom ili tlakom prolaze kroz ...

Filtri za finu filtraciju

Filtri za finu filtraciju pojednostavili su tehnološki postupak punjenja vina u boce i (omogućavajući napuštanje ...

Filtri za talog

Vidi: filtracija, filtar preša, vakuum filtar.

Fino

Fino je naziv za tip specijalnog španjolskog vina sherry. Svijetle je boje, vrlo suho i delikatno sherry vino, malo

Fišer Ferdo

Fišer, Ferdo (1908.-1992.) Profesor tehnologije poljoprivredne proizvoda na Poljoprivredno šumarskom fakultetu i ...

Fitomedicina

Fitomedicina je jedna od znanstvenih grana (područje biotehničkih znanosti) koja obuhvaća niz aktivnosti s područja

Fitopatologija

Fitopatologija je znanost koja se bavi proučavanjem biljnih bolesti koje uzrokuju patogene gljivice (odgovorne za ...

Fitoplazme

Fitoplazme su prokariotski paraziti (a to znači jednostanični organizmi bez stanične jezgre i bez organela tj. ...

Fizika mošta i vina

Vidi: enofizika

Fiziokratski pokret

Fiziokratski pokret Znatno ranije, točnije u drugoj polovici XVIII. stoljeća, na temeljima političko-ekonomske ...

Fiziologija

Fiziologija (grč. fysis-priroda, logos-uz ostala značenja i misao, znanost) je biološka znanost koja proučava rad ...

Fiziološka zrelost grožđa

Fiziološka zrelost grožđa nastupa u trenutku kada je sjemenka u bobici grožđa dosegla zrelost (sposobnost) klijanja.

Flaširanje vina

Flaširanje vina je i kod nas uobičajen izraz za ulijevanje (punjenje) vina i dr. pića u boce (od njemače imenice ...

Flavescence doree

Flavescence doree (kratica FD) je (uz Aster yellovs) jedna od istoznačnica za bolest žutica vinove loze.

Flavescenza dorata

Vidi: žutica vinove loze.

Flavonozidi

Flavonozidi su bojila bijelog grožđa među kojima se ističe kvercetol , čiji se glukozid (ramnoze i glukoze) svrtava

Fliš

Fliš je naziv tla koje čine slojevi lapora (mješavine gline i vapnenca), pješčenjaka (kako se naziva kremeni ...

Flotacija

Flotacija (tal. flottazione, splavarenje), odvajanja krutih čestica iz mošta postupkom plutanja, dakle na posve ...

Foks miris vina

Foks miris vina (vinarski termin) ili miris na lisicu odnosno stjenice (stari naziv stenićak), svojstven je vinima ...

Folijarna gnojidba

Folijarna gnojidba gnojidba bilja (i vinove loze) putem lista. Obavlja se prskanjem, najčešće nakon oštećenja (npr.

Folle blanche

Folle blanche (čit. fole blanš), francuska vinska sorta, kao što i ime govori, bijelog grožđa, kojemu su vina ...

Fomopsis

Fomopsis crna pjegavost ili ekskorioza opaka bolest vinove loze .

Fosfor

Fosfor je naziv elementa koji je ime dobio od grčke riječi phosphoros, što se prevodi kao nosilac svijetlosti, jer ...

Fosforna kiselina

Fosforna kiselina je prisutna u grožđu, moštu i vinu kao građevna tvar mnogih anorganskih i još više organskih ...

Francuska

Francuska na površini od oko 914.000 ha rodnih vinograda (stanje u 2001. godini), proizvede godišnje oko 55.000.000

Francuski paradoks

Francuski paradoks je naziv pod kojim je televizijska kuća CBS emitirala (u studenom 1991. godine) emisiju o vinu, ...

Frangeš, Oto

Frangeš, Oto (1870.-1945.) Prvi, još 1892. god. u NN obrazlaže potrebu osnivanja Gospodarsko-šumarskog fakulteta. ...

Frankinja

Frankinja još i modra frankinja, jedna je od brojnih istoznačnica za sortu frankovku.

Frankovka

Frankovka je jedna od vodećih vinskih sorata crnog grožđa u nekim podregijama Kontinentalne Hrvatske, poglavito u ...

Frappé

Frappé (fr. čit. frape), ledom ohlađeno obično jako alkoholno piće, a od vina aromatizirano vino vermut. Vina ...

Fromenteau rouge

Vidi: traminac crveni

Frühburgunder

Frühburgunder u Njemačkoj naziv ranog burgundca bijelog, odnosno pinota bijelog.

Fruktoza

Fruktoza (od lat. plod, i oza, nastavka u nazivu šećera, kem. empirijska formula C6H12O6, a racionalna CH2OH CHOH ...

Fučija

Fučija tur.) još i vučija, općeniti naziv za drvene posude različita oblika, a kod nas se tim imenom označava ...

Füllepp, Julije Adolf

Füllepp, Julije Adolf (1889.-1964.) zaslužan djelatnik iz v. i v. Uz rad u enološkom laboratoriju jedno je vrijeme ...