Vinogradarsko-vinarski leksikon

Na ovoj stranici nalazi se skup članaka, pojmova, izraza iz Vinogradarsko-vinarskog leksikona. U novom ruhu stranice Vinopedia pripremaju se novi, strukturirani članci i edukacijski sadržaji.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Orahovica

Orahovica je naziv specijalne rakije koja se u skladu Pravilnika o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (NN 172/04)

Organisation de la Vigne et du Vin

vidi OIV

Organoleptičko (senzorno) ocjenjivanje mošta i vina

Sva službena organoleptička ispitivanja u RH provode se u skladu Pravilnika (NN 106/04.) kojim su uređeni uvjeti i ...

Organske kiseline u vinu

Vidi: kemijski sastav vina.

Organski uzgoj vinove loze

Organski uzgoj vinove loze (još i organsko vinogradarstvo) se zasniva na učenjima koja isključuju uporabu ...

Organsko vinogradarstvo

Organsko vinogradarstvo podrazumijeva takav način uzgoja v. l. i proizvodnje vina, te proizvoda od grožđa i vina u ...

Originalno

Originalno (VT) (osebujno, izrazito, tipično, nepatvoreno, prirodno, iskreno) vino je svako koje organoleptičkim i ...

Orvieto

Orvieto je poznato suho (secco) i poluslatko (abboccato) vino iz Umbrije, talijanske vinogradarske pokrajine koja ...

Ose

Ose (lat. naziv podreda Vespidae) su kukci iz reda opnokrilaca (Hymenoptera) u koji je uvršten velik broj vrsta, od

Osipanje

Osipanje je uz druga značenja, taj izraz koriste i vinogradari opisujući smanjenje cvijetova u doba cvatnje vinove ...

Osjetila

Osjetila predočavamo kao sustave hvatača (receptora) raznih podražaja živčevljem povezanih s osjetnim centrima. ...

Otakanje

Otakanje je postupak kojim se slobodnim padom iz djelomice prevrela masulja, zgnječenog ili muljanog grožđa odvaja ...

Otava

Otava (još i otavić), stari venecijanski naziv za obujam i to za osminu litre (1000:8=125 ml) ili polovicu ...

Othello bijeli

Vidi: noah

Othello crni

Othello crni (čit. otelo) se ubraja u skupinu starijih hibrida (direktora) i prema važećem ZOV-u u RH (i u mnogim ...

Otkidanje listova

Otkidanje listova se obavlja u bujnim nasadima, nakon šare, s ciljem da se poveća prozračnost sklopa i osunčanost ...

Otkiseljavanje

Otkiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je dopušten, ali sve manje upotrebljavan postupak u ...

Otvoreni pretok

Vidi: pretakanje vina.

Ovinjavanje bačava

Ovinjavanje bačava je postupak kojim se nova drvena bačva priprema za upotrebu. Bačva se ovinjava hladnom, pa nakon

Ovnek žuti

Ovnek žuti je jedna od istoznačnica za škrlet bijeli.

Ožanić Stanko

Ožanić Stanko (1870.-1944.), poznati hrvatski vinogr. stručnjak zaslužan za obnovu dalmatinskog vinogradarstva, ...

Oziris

Oziris je prema egipatskoj mitologiji bog (sunca i plodnosti, dakle) dobra. Upoznao je čovjeka s kulturom v. ...

Pabirak

Pabirak je ostatak grožđa (ili nekog drugog ploda) što izmakne oku berača ili se namjerno ostavi (martinjsko ...

Pabirčiti

Vidi:pabirak, paljetkovati

Pagadebit

Pagadebit je sorta bijelog grožđa što se naziva još i debit, pagadebit, puljižanac, bjelina, puljac i s još ...

Pais

Pais je, u svijetskim mjerilima, jedna od rasprostranjenijih sorata v.l., jer se uzgaja na više od 50.000 ha. Iz ...

Palagružanka

Palagružanka je naziv bijele sorte plemenite vinove loze koja samonikla raste na kamenjaru, i to sada još samo kao ...

Palaruša

Palaruša je Pravilnikom o Nacionalnoj listi (NN 159/04.) svrstana među dopuštene (ali ne i preporučene) sorte ...

Paljetkovati

Paljetkovati znači (još i pabirčiti), nakon berbe pretraživati i brati zaostalo neobrano, najčešće martinjsko grožđe.

Palomino

Palomino je naziv jedne u Španjolskoj autohtone sorte europske vinove loze bijelog grožđa iz koje se u pokrajini ...

Pamid

Vidi: plovdina.

Panj

Vidi: čokot, trs, vinova loza

Panjanje

Vrbnički vinogradari rijetko ili uopće ne pinciraju (ne prikraćuju rodne ljetoraste kod, u njihovim vinogradima ...

Parafiniranje drvenih vinskih posuda

Parafiniranje drvenih vinskih posuda bila je vrlo značajna radnja u prošlosti, kada se vino pretežito ...

Parafinsko ulje

Parafinsko ulje je uljnata, viskozna, neutralna tekućina, bez boje, okusa i mirisa, koja se koristi u prehrambenoj,

Parč

Parč (ponegdje i prč) je vinska sorta bijelog grožđa slabe muškatne arome. Rodnost dobra i redovita. Od davnina se ...

Paškinja

Vidi:gegić, susac.

Pasterizacija

Pasterizacija je postupak zagrijavanja namirnica kako bi se spriječio rast i razmnažanje mikroorganizama u njima, ...

Pasteur Louis

Pasteur Louis (1822.-1895.), po mnogima otac moderne enologije. Prvi je ispravno razjasnio bit alkoholne ...

Pasteurov efekt

Pasteurov efekt je pojava kada se kvasac (zbog prisutnosti kisika i potpune transformacije šećera do CO2 i H2O te ...

Pašticada

Pašticada je dalmatinsko jelo u pripremi kojega se obvezno upotrebljava vino, vinski ocat, prošek i vinjak.

Patogena mikroflora

Patogena mikroflora (grč. pathos-nesreća, génesis-postanak). za razliku od epifitne, p. m., hraneći se sokovima ...

Patoka

Patoka je odavna upotrebljavani izraz za tok (frakciju) što teče posljednji (podteka), npr. u postupku proizvodnje ...

Pažić Janko

Pažić Janko (1936.-2004.) vinogradar i vinar iz Svetog Ivana Zeline, inicijator očuvanja tradicionalnih običaja ...

Pečena vina

Pečena vina su specijalna likerska vina proizvedena (ne iz prezrelih i prosušenih bobica grožđa, tzv. suvarka, već)

Pedro ximenez

Pedro ximenez (pravilno napisano je pedro ximénez) sorta grožđa iz koje se (zajedno sa grožđem sorata Palomino i ...

Pehar

Pehar(lat. bacar ili bicarium) je  naziv za „čašu” (kupu, ili takvu čašu manjeg sadržaja - kupicu, bokal) posebna ...

Peharnik

Peharnik je naziv osobe koja poslužuje vino (npr. u XIII. st. na bosanskom banovu dvoru). Za tu, prema svemu ...

Pektini

Pektini su kem. polimeri galakturonske kiseline postrano esterificirani metilnim skupinama. Za vinare je značajno ...

Pektolitički enzimi

Pektolitički enzimi kataliziraju razgradnju (hidrolizu) pektina. Tih enzima ima u masulju, ali se i kao enološka ...

Penina

Penina je slovensko ime za pjenušac

Pentoze

Pentoze  su organski spojevi koje nazivamo ugljikohidratima, koje biljke stvaraju asimilacijom (kako se naziva i ...

Pepeljasti grozdov moljac

Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana, ranije Polychrosis botrana), vrlo je opasan štetnik u toplim (a to ...

Pepelnica

Pepelnica je opaka bolest koju je otkrio Oidium Tuckeri, pa je ona po njemu i dobila ime oidij. Botanički, latinski

Pepeo u vinu

Vidi: minerali u vinu

Pergola

(tal.), Vidi: baras

Perignon

Vidi: Dom(enico) Perignon.

Perlit

Perlit je sredstvo za filtraciju, sličnih svojstava kao i infuzorijska zemlja (kiselgur), ali ne organskog, već ...

Permakultura

Permakultura je skraćeni naziv za pojam permanentna agrikultura pod kojim se podrazumijeva promišljeno-racionalno ...

Peronospora

Peronospora je bolest na vinovoj lozi i drugom kulturnom bilju. Naziv je nastao od lat. imena uzročnika Plasmopara ...

Peru

Peru s vinogradarskim površinama od oko 12.000 ha (u 2001. godini) i proizvodnjom grožđa od oko 1.274.000 dt ...

Perythimbia vitifolii

Perythimbia vivifolii je  jedan od starijih latinskih znanstvenih naziva trsne uši (ponegdje u Hrvatskoj zvane i ...

Pesticidi

Pesticidi (lat.) su kem. spojevi koji uništavaju uzročnike bolesti i štetnike na kulturnom bilju. Zbog opasnosti da

Peteljka

Peteljka je onaj dio lista ili grozda (u našem primjeru vinove loze) kojom se on drži za mladicu (ljetorast) iz ...

Peteljkovina

Peteljkovina je naziv svih dijelova peteljke cvata-grozda v.l. koju vinari prilikom preradbe postupkom runjenja ...

Petiot

Petiot je naziv patvorenog vina što se proizvodi nalijevanjem zaslađene vode na kom. Zaslađivanje se obavlja ...

Petrinjska ranina bijela

Vidi: dišeća ranina bijela.

PH

PH je oznaka za broj koji je mjera aktualne (realne) kiselosti (odnosno bazičnosti) neke otopine, pa prema tome i ...

PH metar

PH metar je naziv naprave kojom se u nekom rastvoru mjeri koncentracija H iona. Taj se postupak provodi ...

Phylloxera vastatrix

Phylloxera vastatrix je za trsnu uš, kojoj je suvremeno lat. znanstveno ime Viteus vitifolie Ficht, (uz ...

Pichia

Pichia je rod kvasaca slabe fermentativne moći, ali značajan za vinare, jer uz vrste roda Candida i Hansenula ...

Picolit

Picolit je bijela, vrlo stara sorta grožđa koja se uzgaja u talijanskoj pokrajini Friuli, možda već od starorimskog

Pijesak

Pijesak je naziv za rastresite i međusobno ne povezane čestice minerala (npr. kremena-SiO2 i dr.), čiji je promjer ...

Piket

Piket (fr. piquette) je tekućina što se dobije ispiranjem (npr. prevrele komine s vodom). Destilacijom p. dobiju se

Pilek

Pilek ili pil kameni stup, “svakodnevno svetište i kmetovo počivalište”, putokaz s likom sveca zaštitnika (u ...

Pilnica

Pilnica je nedavno češće, a u novije dobe sve rjeđe upotrebljavani naziv za vinarski podrum, pivnicu, ...

Pinciranje

Pinciranje je naziv za poslove prikraćivanja rodnih ljetorasta, a djelomično i za prikraćivanje zaperaka Vidi: ...

Pinot bijeli

Pinot bijeli je (burgundac bijeli), cijenjena sorta bijeloga vinskog grožđa, makar da vinogradarima i vinarima u ...

Pinot crni

Pinot crni , kod nas ponegdje pod imenom burgundac crni (od naziva povijesne pokrajine Burgundije), izrazita je ...

Pinot Menuier

Pinot Menuier francuski naziv za crnu vinsku sortu, koja se u njemačkom jeziku naziva Schwarzriesling, što se, ...