Vinogradarsko-vinarski leksikon

Na ovoj stranici nalazi se skup članaka, pojmova, izraza iz Vinogradarsko-vinarskog leksikona. U novom ruhu stranice Vinopedia pripremaju se novi, strukturirani članci i edukacijski sadržaji.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Maraština

Maraština je autohtona bijela sorta regije Primorske Hrvatske koja je svrstana među preporučene u svim dalmatinskim

Maravan

Vidi: manitno vrenje (koje se u Dalmaciji naziva još i slatki maravan i marovan).

Mariniranje

Mariniranje (tal.) je postupak konzerviranja ribe i mesa na način da se ono soli i potapa u prokuhani ocat ili ...

Marinković Dragoje (Šjor)

Marinković Dragoje (Šjor) (1913.-1998.), enolog u Zavodu za v. i v. Zagreb, Kačićeva 9. Od 1951. do 1985. se uz rad

Maroko

Maroko, zemlja u kojoj je, prema podacima OIV-a u petgodišnjem razdoblju 1996.-2000. pod vinovom lozom bilo 50.000 ...

Marovan

Marovan je u nekim krajevima Dalmacije (primjerice na Korčuli) naziv za bolest vina poznatu pod imenom maravan, ...

Marsala

Marsala (tal.) je specijalno likersko vino nazvano po gradu Marsali na Siciliji, premda kakvoćom i čuvenošću ne ...

Marsanne

Marsanne je manje zastupljeni vinski kultivar bijelog grožđa s područja doline Rone (Francuska) čiji se je uzgoj ...

Marsić Ivan

Marsić Ivan (1885.-1945.), v. i v. djelatnik na mnogim područjima, od rasadničarstva, obrazovanja kadrova i sl. ...

Martinjdan

Martinjdan je u feudalno doba bio značajan rok za podmirenje kmetskih daća u vinu, tzv. martišćine.

Martinje

Martinje je pradavni pučki običaj prevođenja mošta u mlado vino, koji se kod nas njeguje naročito u sjeverozapadnim

Martinjsko grožđe

Martinjsko grožđe je grozdić na zaperku. Obzirom na to da se zametnu kasnije, obično do glavne berbe ne dozore ...

Martišćina

Martišćina je daća u vinu koju je kmet u feudalno doba bio dužan predati do martinjdana (11. studenoga).

Marzemin

Marzemin (tal. marzemino, u Istri brzamin) je sorta crnog grožđa koja se, zbog redovite i dobre rodnosti, ugodne ...

Masa

Masa je naziv za količinu tvari nekog tijela, koju u praksi iskazujemo mjerenjem težine tijela u kilogramima. ...

Maslačna kiselina

Maslačna kiselina je organska karboksilna hlapiva kiselina u slobodnom obliku sastojak bolesnih vina kojima daje ...

Masne kiseline

Masne kiseline su zasićene (jednobazične alifatske poput mravlje čija je racionalna formula HCOOH, octena CH3COOH, ...

Mast

Mast je isto što i masulj.

Master of Wine

Master of Wine je stupanj visoke stručnosti i znanja kojeg dodjeljuje The Institute of Masters of Wine, osnovan ...

Mastiljavost

Mastiljavost (srp.) je istoznačnica za crni lom.

Mastiti grožđe

Mastiti grožđe je u mnogim našim krajevima, poglavito u primorskoj Hrvatskoj, naziv radnje koja označava gnječenje ...

Masulj

Masulj (tur. mahsul, njem. Meische) je zgnječeno-smečeno voće, odnosno grožđe s peteljkom ili bez nje. ...

Mavrodaphne

Mavrodaphne je prema statističkim podacima najrasprostranjenija autohtona crna sorta grožđa u Grčkoj.

Mažuran George

Mažuran George je novozelandski vinogradar i vinar hrvatskog podrijetla, koji je kao ugledni djelatnik u tom poslu ...

Mažuranić, Ivan

Mažuranić Ivan (1814.-1890.) pjesnik, hrvatski ban pučanin                                                         

Mečiti

Mečiti je istoznačnica za češće upotrebljavanu riječ gnječiti. U prošlim vremenima grožđe se je gnječilo - mečilo ...

Medica

Vidi: alkoholna pića od meda

Medicinalna vina

Medicinalna vina su tonici ili tinkture, u vinskom alkoholu ili u alkoholiziranom vinu, odnosno u prirodnom vinu ...

Medijana

Medijana ( medijan, srednja vrijednost ili centralna vrijednost) je u teoriji vjerojatnoće jedna od središnjih ...

Medna

Medna manje poznata sorta bijeloga grožđa nepoznata podrijetla. Sada se ( Pravilnikom o Nacionalnoj listi (NN ...

Medovina

Medovina je napitak koji nastaje alkoholnim vrenjem vodom razrijeđenog meda. Prema legendi medovina je piće Starih ...

Međukoljence

Međukoljence je isto što i internodij.

Međunarodna udruga enologa

Vidi: L’Union internationale des oenologues

Međunarodna udruga sommeliera

Vidi: Assotiation de la sommellerie internationale (kratica ASI).

Međunarodni centar za dokumentaciju zaštite kontroliranog podrijetla vina

Vidi: C.I.D.E.A.O.

Međunarodni sustav mjernih jedinica

Međunarodni sustav mjernih jedinica je hrvatski naziv za Le System International d’Unites.

Međunarodni ured za lozu i vino

Vidi: OIV (raniji naziv na francuskom l’Office International de la Vigne et du Vin, sada Organisation de la Vigne ...

Međuvrsni križanci roda loze (Vitis)

Međuvrsni križanci roda loze (Vitis) nastali su spontano ili aktivnošću vinogradara selekcionara, koji su križanjem

Mega

Mega (grč. mega - velik) je predmetak (prefiks) za milijun puta veći decimalni umnožak. Označava se velikim slovom M.

Meka voda

Meka voda je oznaka za vodu s manje od 6 njemačkih stupnjeva tvrdoće. Jedan njemački stupanj tvrdoće ima ona voda ...

Meksiko

Meksiko proizvede godišnje, na površini od oko 40.000 ha vinograda, oko 4.800.000 dt grožđa. Oko 1.850.000 dt ...

Melasa

Melasa (fr. mélasse) je sirupasti, viskozni, karamelasto obojeni zaostatak u proizvodnji šećera, saharoze (koji ne ...

Meliorativna gnojidba tla

Meliorativna gnojidba tla se provodi u cilju popravka sastava tla na kojem se po prvi puta (ili nakon dužeg ...

Merkaptani

Merkaptani su organski spojevi građom slični alkoholima, ali po kemijskim i fizikalnim osobinama posve različiti. ...

Merlot crni

Malo je vinskih sorata crnog grožđa koje se podjednako uspješno uzgajaju u južnim i sjevernim vinorodnim ...

Meso bobice

Meso bobice je središnji dio ploda - bobice (mezokarp ili mezofil) koji se nalazi ispod kožice bobice grožđa. ...

Metabisulfit

Vidi: kalijev disulfit (odn. K-metabisulfit)

Metali

Metali su redovit sastojak grožđa, mošta i vina. U grožđe dospijevaju iz tla prehranom (više ili manje ovisno o ...

Metalne vinske posude

Metalne vinske posude danas se ne izrađuju iz običnog (tzv. crnog lima) već isključivo iz nehrđajućeg ...

Metalni zatvarači za boce

Metalni zatvarači za boce su krunski poklopac i navojni zatvarač (tzv. pilferproof).

Metanol

Metanol (kem. znak CH3OH) je jednovalentni alkohol nekad češće zvan metilni alkohol. Zbog otrovnosti gornja ...

Metanska kiselina

Metanska kiselina istoznačnica za mravlja kiselina.

Metar

Metar (grč. - métron - mjera), oznaka mjerne jedinice m. To je naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih ...

Metavinska kiselina

Metavinska kiselina je anhidrid vinske kiseline (spoj dviju molekula d-vinske kiseline pod utjecajem topline, uz ...

Metelka Milan

Metelka Milan je bio predstojnik Kr. hrv.-slav. zemaljskog agrikulturno-kemijskog zavoda i učitelj u Kraljevskom ...

Méthode champenoise

Méthode champenoise (čit. metod šampenoaz) je oznaka postupka proizvodnje prirodnog pjenušavog vina koji se temelji

Méthode rurale

Méthode rurale je naziv za seoski, ruralni način proizvodnje pjenušavog vina. Taj je postupak isprva bio sličan ...

Metilni alkohol

Vidi: metanol

Metljika

Vidi: oidij, pepelnica.

Metrologija

Metrologija je naziv znanosti o mjerenju kojom se uz pomoć mjernih naprava mjere fizikalne veličine (mjerljiva ...

Micelij

Micelij je splet hifa (često vidljiv i prostim okom) kojima gljivica-patogen crpi sok iz lista, mladice ili bobice.

Micrococcus malolacticus

Micrococcus malolacticus je jedan od uzročnika manitnog vrenja.

Mihalić Valter

Mihalić Valter (1902.-1946.), ampelograf, suradnik najpoznatijih selekcionara (dr F. Zweigelta, dr K. Müllera i ...

Mihanović Antun

Mihanović Antun (1796.-1861.), vojni časnik, diplomat, jezikoslovac, kolekcionar i gospodarstvenik. Autor je pjesme

Miješana alkoholna pića

Miješana alkoholna pića se u skladu Pravilnika o jakim alkoholnim pićima i alkoholnim pićima (NN 172/04, članak 4 ...

Miješana jaka alkoholna pića

Miješana jaka alkoholna pića (kokteli, odnosno cocktails) su mješavine dvaju ili više jakih alkoholnih pića ili ...

Miklaužić Ljudevit (Lujo)

Miklaužić Ljudevit (Lujo) (1926.-1991.), vrstan vinogradar i vinar. Počeo radom u Institutu za v. v. v. v. u ...

Mikologija

Mikologija je naziv znanosti koja proučava carstvo gljiva (grč. Mykes, otuda Mykota).

Mikro

Mikro (grč. mikros – malen) je riječ kojom se označavaju sitni,  maleni predmeti, naprave (poput mikroskopa) i sl.,

Mikrobiologija

Mikrobiologija (grč. mikrós = malo, bios = živo, logos = znanost), je disciplina u sklopu biološke znanosti. ...

Mikroelementi

Mikroelementi su jednako kao i makroelementi i ultramikroelementi građevne tvari potrebne živim organizmima ...

Mikrofiltracija

Mikrofiltracija je postupak filtriranja vina (i ostalih tekućina) kroz odgovarajuće membrane koje zadržavaju ...

Mikroflora vina

Mikroflora vina je uobičajeni zajednički naziv za korisne i štetne mikroorganizme (poput bakterija i kvasaca koje ...

Mikrogram

Mikrogram je naziv milijuntog dijela grama, koji se označava µg .

Mikrometar

Mikrometar (prvotni naziv mikron, a prvotna oznaka grčko slovo µ koje se čita mi) je milijunti dio metra (oznaka 1 ...

Mikron

Mikron je prvotni naziv za mikrometar. 1 µm = 10-6 m. (ili 0,000001 m), odnosno 10-3 mm (ili 0,001 mm).

Mikroskop

Mikroskop je naprava koja omogućuje uvid u prostim okom nevidljiv „mali svijet“ po čemu je na temelju grčkih riječi

Mili

Mili (lat.) ili milli je predznak za tisućiti dio, npr. mm za tisućiti dio metra, tj. milimetar. Tisućiti dio ...

Mililitar

Mililitar je naziv tisućitog dijela litre (oznaka ml ili mL), nastao uporabom dopuštenog decimalnog predmetka mili ...

Millésime

Millésime (izgovor milezim) na francuskom jeziku znači  tisuća ili hiljada. Koristi se u označavanju vina starijih ...