Vinogradarsko-vinarski leksikon

Na ovoj stranici nalazi se skup članaka, pojmova, izraza iz Vinogradarsko-vinarskog leksikona. U novom ruhu stranice Vinopedia pripremaju se novi, strukturirani članci i edukacijski sadržaji.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dižvica

Dižvica je drvena posuda slična bukari.

Djelomično fermetirani mošt

Djelomično fermetirani mošt se prema ZOV-u u RH, (NN 96/03, članak 16) svrstava u alkoholno neprevrele proizvode od

Dl

Dl (još i dL) je oznaka za decilitar (deseti dio litre)

DO

Denominación de Origen, u Španjolskoj oznaka izvornosti, koja u Francuskoj odgovara oznaci Appellation d’Origine ...

Dobričić

Dobričić autohtona sorta crnog grožđa što se sada skoro isključivo uzgaja na otoku Šolti, gdje je do donošenja ZOV ...

DOC

DOC kratica od Denominazione di origine controllata, što bi u prijevodu s talijanskog odgovaralo „kontrolirana ...

DOCa

Denominación de Origen Calificada (čit. denomination de orihen kalifikhada) kontrolirana izvornost označavanja vina

DOCG

Denominazione di Origine Controlata e Garantita (čit. denominacione di oriđine kontrolata e garantita).

Dokimologija

Dokimologija (grč. dokimos - provjeren), sastavljena riječ koja označava znanost što se bavi ocjenjivanjem ...

Dokiseljavanje

Dokiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je uređeno člankom 16 [Pravilnika o proizvodnji vina ...

Dolomit

Dolomit kruti prirodni mineral (kojem je empirijska-bruto formula CaMg(CO3)2), mljevenjem kojeg se proizvodi ...

Dom Pérignon

Dom Pérignon (1638.-1715.) slijepi benediktinac iz opatije Hautvillers (kraj Epernaya) je u proljeće 1668. objavio ...

Domaća vinova loza

Vidi: Vitis vinifera L.

Domaći brandy

Vidi: jaka alkoholna pića po posebnom postupku.

Domaći rum

Domaći rum je naziv za alkoholno piće koje se proizvodi po posebnom postupku, a koje se dobiva aromatiziranjem ...

Domicijan

Domicijan (Titus Flavius Domitianus, 51-96) rimski car koji je u doba svoje vladavine (u trajanju od 15 godina ...

Dorada vina

Dorada vina s manje sreće izabran naziv od onog „školovanje vina” pod kojim se razumijeva velik broj enoloških ...

Dorčić, Milan

Dorčić, Milan (1881.-1969.), autor mnogih stručnih radova i brošura, putujući stručni učitelj i instruktor ...

Dornfelder

Dornfelder (kojeg Njemci pišu Dornfelder) je njemačka sorata crnog grožđa, nastala križanjem također križanaca ...

Došećeravanje

Došećeravanje što podrazumijeva dodavanje šećera (saharoze) masulju, moštu i vinu je ZOV (NN 96/03., članak 28) ...

Doslađivanje

Doslađivanje je Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05.) dopušten postupak povećavanja sadržaja šećera u vinu ...

Doux

Doux (fr.), oznaka za tip slatkog vina.

Dražić, Slavko

Dražić, Slavko (1912.-1983.), projektant velikog broja plantažnih vinograda (Ilok, Umag i dr.) i autor tehnoloških ...

Dražojević Jelić, Juraj

Dražojević Jelić, Juraj (1846.-1897.), kemičar, prvi predsjednik Dalmatinskoga enološkog društva (1875.). Objavio ...

Dria

Dria spominje se u starim urbarima kao mjera za tekućine u istom značenju kao vedrica.

Drnekuša crna

Drnekuša crna dalmatinska, nedovoljno ispitana sorta crnog grožđa, pa i unatoč tome Pravilnikom o Nacionalnoj listi

Drop

Drop isto što i kom, komina.

Dropica

Vidi: komovica

Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster znanstveni latinski naziv za vinsku mušicu, čiji rod broji oko 1.000 vrsta, od kojih su ...

Drosophila suzukii

Drosophila suzukii je znanstveni naziv jedne od oko tri tisuće vrsta kukaca svrstanih u porodicu Drosophilidae, rod

Drotari

Vidi: klisnjaci

Drozd

Drozd (još i drozd-cikelj) lat. Turdus philomelos, je ptica iz reda vrapčarki (kamo se svrstavaju i ptice pjevice ...

Drožđenka

Drožđenka (još i drožđenica) rakija dobivena destilacijom prevrelog vinskog taloga. Zbog specifičnog, ne baš ...

Droždina

Droždina stariji naziv za talog (u moštu, vinu, masti..) iz kojega se u hrv. jeziku izvodi naziv za rakiju od ...

Drucalo

Drucalo je u Slavoniji i posebice u požeškom kraju naziv za gnjetalo izrađeno od ljeskove grane kojoj je skinuta ...

Druga fermentacija vina

Druga fermentacija vina je jedan od naziva za biološku desacidifikaciju mošta i vina, koju kao jabučno mliječno ...

Društvo enologa Hrvatske

Društvo enologa Hrvatske je udruga enologa utemeljena u travnju mjesecu 1997. god. sa zadaćom da okuplja i ...

Drvena vinska bačva

Drvena vinska bačva je sve donedavno bila osnovni podrumski inventar i, uz amfore, boce i mješine jedina vrsta ...

Dry

Dry (engl.), u vinarskom rječniku isto što u hrv. suho, u franc. sec, tal. asciutto ili secco, njem. trocken i herb.

Dt

Dt (čit. decitona) je u skladu Međunarodnog sustava mjernih jedinica (Le System International d’Unites) oznaka za ...

Duboković, Ivan

Duboković, Ivan (1862.-1922.) veliki pregalac u obnovi vinogradarstva nakon filokserne zaraze (oko 1905.), ...

Dudan, Mate

Dudan, Mate (1855.-1905.) putujući polj. učitelj, član Zemaljskog filokseričnog povjerenstva za Dalmaciju. Prvi ...

Duga

Duga (dužica) piljenjem ili cijepanjem iz drva proizvedena daska odgovarajućeg oblika i dimenzija iz kojih se ...

Duhà

Duhà najčešće u kajkavskom govoru, ali i kod gradišćanskih Hrvata oznaka za osjet njuhom (npr. dobra vinska duhà). ...

Dűha

Dűha u kajkavskom govoru i kod Gradišćanskih Hrvata tom se riječju opisuje osjet kojeg se zapaža tjelesnim posebnim

Dunum

Dunum (tur.) mjera za površinu obradiva tla, koju ponegdje zovu i dulum (u značenju jedan dan oranja). Tom se ...

Duranija

Vidi: brajdica.

Dušične tvari u grožđu, moštu i vinu

Dušične tvari u grožđu, moštu i vinu su brojne i s obzirom na sastav raznolike. Ukupnu količinu tih tvari grožđe ...

Dušik

Dušik kemijski element (N), plin bez boje i mirisa kojeg u zraku ima oko 78 % vol. Koristi se u vinarstvu radi ...

Dužica

Vidi: duga.

Džibra

Džibra (tur), komina, kod nas najčešće naziv za predestiliranu kominu.

Džibra

Džibra (tur), komina, kod nas najčešće naziv za predestiliranu kominu.

Džul

Vidi: Joule.

Džul

Vidi: Joule.

Ebuliometar

Ebuliometar (grč. i lat. - ebullire - vreti, métron - mjera; fr. ébouillir - ukuhati), je (jednako kao i ...

Ebulioskop

Ebulioskop je naziv naprave kojom se određuje vrelište tekućine (kapljevine). Riječ temelji na lat. i grč. ebullire

Egri bikaver

Egri bikaver najpoznatije mađarsko crno vino, koje je upravo zbog intenzivne granatnocrvene boje i bogatstva na ...

Eiswein

Eiswein na Njemačkom jeziku naziv predikatne oznake za ledeno vino.

EK filtracija

EK filtracija (od njem. Entkeimung=uklanjanje klica, sterilizacija, ...), postupak fine filtracije nekada s ...

Ekološko vinogradarstvo

Ekološko vinogradarstvo (grč. oikos = kuća, logos = govor), dio znanosti o odnosu živih bića i okoliša u ...

Ekovino

Ekovino oznaka vina proizvedenog u skladu pravila (koja je osmislio Rudolf Steiner iz Austrije), a prema kojima se ...

Ekskorioza

Ekskorioza crna pjegavost ili fomopsis, opaka bolest što napada ponajviše rozgvu ali i list vinove loze.

Ekspedicijski liker

(Ekspedicijski liker fr. liqueur d’expedition) je sirup izrađen otapanjem saharoze u starom suhom ili prirodnom ...

Ekstra suha vina

Ekstra suha vina nazivaju se alkoholizirana vina, bez obzira na to jesu li proizvedena iz nearomatičnih ili ...

Ekstrakcija

Ekstrakcija (lat.), u proizvodnji specijalnih vina,kina vina, medicinalnih vina itd. pod ovim pojmom se razumijeva ...

Ekstrakt

Ekstrakt (lat.), u kem. analizi suha tvar što zaostane nakon isparavanja na vodenoj kupelji i sušenja u eksikatoru.

Elbling

Elbling njem. vinska sorta bijelog grožđa uvrštena u tzv. silvaner skupinu zajedno s pinotom bijelim, noblingom i ...

Emerald rizling

Emerald rizling je novostvorena sorta, nastala u Kaliforniji, križanjem muškata bijelog i rizlinga rajnskog. Zbog ...

Emfiteuza

Emfiteuza jedan od oblika stvarno-pravnog agrarnog odnosa, najčešće nasljedan zakup neobrađenog zemljišta na kojem,

Enin

Enin istoznačnica za enocijanin.

Enocijanin

Enocijanin (grč. oinos vino, kianos modro), bojilo grožđa, koje se dobiva ekstrakcijom svježih ili konzerviranih ...

Enofil

Enofil (grč. oinos-vino, filos-prijatelj) vinski štovatelj, zaljubljenik u vino, osoba koja cijeni vino kao piće.

Enofizika

Enofizika (još i fizika vina) je područje vinarske znanosti koje proučava svojstva mošta, vina i proizvoda od mošta

Enokarbon

Vidi: aktivni ugljen.

Enolog

Enolog (grč. oínos = vino, logos = govor ili u prenesenom znanost), vinski stručnjak, osoba koja je diplomirala ...

Enologija

Enologija (grč.), vinarstvo (od grč. oinos: vino i logos: govor ili u prenesenom znanost). Otuda: enolog, vinski ...

Enološko ulje

Enološko uljej e najčešće u nas korišten naziv za parafinsko ulje koje se u vinarstvu koristi da bi se spriječio ...

Enotanin

Enotanin uobičajeni naziv za tanin što se upotrebljava za bistrenje vina. Prema važećim propisima uporaba tog ...

Enoteka

Enoteka (grč.), isto i vinoteka, spremnica za vino. Theke su prostorije u kojima se nešto slaže (poput biblioteke, ...

Enozof

Enozof (grč.: oínos = vino, sofia = mudrost) vinski znalac, poznavatelj vina.