Vinogradarsko-vinarski leksikon

Na ovoj stranici nalazi se skup članaka, pojmova, izraza iz Vinogradarsko-vinarskog leksikona. U novom ruhu stranice Vinopedia pripremaju se novi, strukturirani članci i edukacijski sadržaji.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pinot meunier

Pinot meunier (čit.: pino mönje što dolazi od fr. riječi mlinar-vodeničar, a piše se i Pinot Meuniér), je klon ...

Pinot noir

Pinot noir je naziv francuske vinske sorte crnog grožđa, koju opisujemo pod hrvatskim imenom pinot crni.

Pinot sivi

Pinot sivi (u Francuskoj najčešće Pinot gris,u Hrvatskoj još zvan burgundac sivi, u Njemačkoj, Austriji i na drugim

Pinotage

Pinotage (u Francuskoj najčešće Pinot gris,u Hrvatskoj još zvan burgundac sivi, u Njemačkoj, Austriji i na drugim ...

Pint

Pint (još i pinta), posuda i stara mjera za tekućinu, navlastito vino. Riječ je nastala od latinske riječi pincta ...

Pinta

Pinta je udruga i tvrtka koja djeluje od 1988. uzimajući ime od Društva pajdaša od pinte, zvanog još i Društva ...

Pinter

Pinter (njem) je  isto što i bačvar, odnosno zanatlija što izrađuje drvene kace, brente i njima slično drveno ...

Pinus halepsis

Pinus halepsis je vrsta bora smola kojega se obično kao i smola nekih drugih četinara koristila prije više od tri ...

Pipe ( vinove)

Pipe su kukci iz reda kornjaša (Coleoptera) čiji je broj vrsta vrlo velik. Izgrizajući tek nabubrene pupove, a samo

Pipeta

Pipeta (fr. pipette) je  staklena cjevčica, s proširenjem ili bez njega, s oznakama sadržaja - obujma (volumena). ...

Piretrin

Piretrin je bioinsekticid što se proizvodi iz cvijeta biljke buhač.

Piridin

Piridin je otrovna tvar neugodna mirisa koja se dobiva iz katrana (a čija je empirijska formula C6H5N), pa uz ...

Pirika

Pirika je na oranicama i u vinogradima vrlo čest korov (poglavito vrsta čiji je bot. lat. naziv Agropyron ...

Pirogrožđana kiselina

(empirijska formula C3H4O3, racionalna CH3 CO COOH) je jedna od brojnih (oko 30) prisutnih organskih kiselina u ...

Pirostramini

Pirostramini je na mađarskom jeziku naziv poznate vinske sorte traminac crveni. Vidi: Mađarska.

Pirovano 65

Pirovano 65 je u domovini nastanka (Italiji) istoznačnica za zobaticu Italia, koju je uzgojio selekcionar Pirovano.

Pivnica

Pivnica je stariji i sve rjeđe upotrebljavani naziv za podrum. U Hrvatskom zagorju, za razliku od kleti, pivnica se

Pivničar

Pivničar je isto što i podrumar. S obzirom da se naziv pivnica, koji je od davnina označavao podrum (poglavito u ...

Pivničarstvo

Pivničarstvo je najstarije alkoholno piće koje je čovjek slučajno otkrio i u relativno kratkom razdoblju od tog ...

Pivo

Pivo je najstarije alkoholno piće koje je čovjek slučajno otkrio i u relativno kratkom razdoblju od tog otkrića ...

Pivski i ledeni podrumi u Regenu

U Regenu postoji oko 20 pivskih i ledenih podruma od kojih se njih 18 nalaze u uličici imenom Pfleggasse. Samo se ...

Pjenjenje

Pjenjenje (fr. mouse – izgovor mûs, odnosno mousser, izgovor muse što znači pjeniti se) često se i kod nas koristi ...

Pjenušavo vino

Pjenušavo vino je prema Zakonu o vinu (NN 96/03.), ZOV-u vino koje, uz druge određene sastojke, sadrži i povećanu ...

Pješčenjaci

Pješčenjaci nastaju pedogenetskim čimbenicima (klima, reljef itd.) iz matičnog supstrata (litosfere), te se ...

Pjeskovita tla

Pjeskovita tla nazivamo ona u kojima je prisutan visok sadržaj pijeska kojeg čine rastresite i međusobno ne ...

Plajka

Plajka je stari naziv za dalmatinsku sortu crnoga grožđa, plavinu.

Plamenjača

Plamenjača je naš naziv za vrlo čestu bolest vinove loze (i drugih polj. kultura) koju uzrokuje gljivica Plasmopara

Plastično vinsko suđe

Plastično vinsko suđe je uobičajeni  naziv za vinsko suđe izrađeno iz poliestera u kombinaciji sa staklenom vunom. ...

Plavac

Plavac je u RH (poglavito na području dalmatinskih vinogradarskih podregija) tradicionalni naziv za označavanje ...

Plavac mali crni

Plavac mali crni je najznačajnija i najštićenija hrvatska vinska sorta. S. Bulić u svojoj dalmatinskoj ...

Plavac veliki

Vidi: soić.  

Plavec žuti

Plavec žuti je stara bijela sorta u vinogradima sjeverozapadne Hrvatske, pa neki stručnjaci tvrde da je tu i ...

Plavi kamen

Plavi kamen (modra galica, vidriol) je kod vinogradara često upotrebljavani naziv za bakrov sulfat, jedno od ...

Plavi lom

Plavi lom je rjeđe upotrebljavani naziv (kao i pocrnjivanje i mastiljavost) za manu vina poznatiju pod imenom crni ...

Plavina

Plavina (plavka, plajka, brajda, brajdica), je vinska sorta crnoga grožđa udomaćena u vinogorjima Dalmacije, ali je

Plavka

Plavka , ponegdje i plajka, istoznačnice za vinsku sortu crnog grožđa poznatiju pod nazivom plavina.

Plavo bistrenje

Plavo bistrenje je naziv za postupak odstranjivanja teških metala iz vina, (u koje se uvrštavaju oni čija je ...

Plemenita plijesan

Plemenita plijesan je ista ona gljivica koja u hladnim i vlažnim proljećima napada cvat vinove loze (prije i ...

Plemenita vinova loza

Vidi: Vitis vinifera L.

Plemenka praskava

Jedna od brojnih plemenki. U Vojvodini tu plemenku zovu još i kreaca, iz koje se proizvodi vino pod nazivom ...

Plemka

Plemka je naziv dijela jednogodišnje rozgve (plemenite v.l.) koji se cijepi (navrće, kalemi ili okulira) na loznu podlogu

Plešivica

Plešivica je naziv jugozapadnog, niskoplaninskog dijela Žumberačkog gorja, koje, pružajući se u smjeru istok-zapad,

Plijesni

plijesnima u običnom govoru nazivamo veći broj različitih gljivica, a za vinogradare od posebnog su interesa one iz

Plijevljenje

Plijevljenje se uz neka druga značenja (poput odstranjivanja korova i sl.), u vinogradarstvu se taj naziv koristi ...

Plinski top

Za razliku od pucanja iz mužara, kojima su vinogradari u kontinentalnim područjima (uz klopotec), tzv. zvučnim ...

Plitica

Plitica(fr. tasse á déguster ili tastevin) je srebrna metalna posudica, posebnog oblika, iz koje enolozi i vinotoče

Plod

Plod (lat. frctus) je organ biljke (koji kod kritosjemenjača-Angiospermae viših stablašica čiji se broj procjenjuje

Plovdina

Plovdina (istoznačnice - sinonimi: slankamenka crvena, pamid, saričibuk, a ponegdje pogrešno i plemenka) je vinska ...

Pluto

Pluto je biljni proizvod, glavna građevna tvar kore hrasta plutnjaka (Quercus suber). Služi za izradu čepova još od

Pobor Andrija

Pobor Andrija(1865.-1947.) župnik u Triblju, zaljubljenik u vinogradarstvo i vinarstvo, proizvođač pjenušca ...

Pocrnjivanje vina

isto što i crni lom

Podizanje vinograda

Vidi: ekonomija u vinogradarstvu i vinarstvu.

Podjela vina prema tekućosti

Lagana ili tanka su, suha, niskoalkoholna vina, s malo suha ekstrakta i razmjerno malom ukupnom kiselošću. teška

Podloge europskoj vinovoj lozi

Vidi: lozne podloge.

Podneblje

Podneblje (istoznačnica klima) nekog kraja podrazumijeva fizičko stanje atmosfere i pojave koje se u njoj nad tim ...

Podregija

Podregija je naziv vinorodnog područja unutar regije, koji se dalje dijeli u vinogorja. Pet vinogradarskih ...

Podrum

Podrum (grč. dromos cesta) je u Hrvatskoj, najčešće naziv za prostoriju u kojoj se prerađuje grožđe, njeguju i ...

Podrumar

Podrumar se još naziva i vinar i pivničar  osoba je s odgovarajućim stupnjem teoretskog i praktičnog znanja i ...

Podrumarstvo

Podrumarstvo je dio vinarstva i to onaj koji se bavi gradnjom i održavanjem podruma, podrumskog suđa, alata, ...

Podrumska mikroklima

Podrumska mikroklima razumijeva u prvom redu temperaturu prostorije i vlažnost zraka. Optimalnom podrumskom ...

Pojačavanje

Pojačavanje je naziv za postupak povećanja prirodne volumne alkoholne jakosti (prirodnog alkohola u vinu) u ...

Pokorny Vlado

Pokorny Vlado (1826.-1893.) iz rodne Petrinje, s tri razreda osnovne škole odlazi na zanat u Karlovac, a zatim na ...

Pokuplje

Pokuplje je naziv nizinskog područja uz rijeku Kupu od Ozlja do utoka u Savu, po kojem je nazvana, površinom ...

Poliamid

Poliamid je u vinarstvu dopušteno bistrilo

Polić

Polić je mjera za vino (još i media pinta, mazana - od tal. mezzo=pola). Vidi: pint.

Poliesteri

Poliesteri su kopolimeri, nastali sintetski. U kombinaciji sa staklenim vlaknima koriste se u izradbi tzv. ...

Polifenoli

Polifenoli su organski spojevi (fenolne kiseline, flavonozidi, antocijani i tanini) karakteristične građe (OH ...

Polifenoloksidaza

Polifenoloksidaza je  jedan od najodgovornijih enzima (fermenata) koji katalizira oksidaciju polifenola u moštu i ...

Polisaharidi

Polisaharidi (grč. poly više) je naziv za veći broj organskih spojeva (kod bilja škrob, celuloza, inulin, kod ...

Politrenjak

Politrenjak je mjera za vino što odgovara otprilike količini od pola litre (polić, holba, pint).

Polivinilimidazol

Polivinilimidazol (akronim PVI) je sintetizirani preparat (kojeg tržištu nudi tvrtka BASF iz Ludvigshafena, ...

Polivinilpolipirrolidon

Vidi: PVPP.

Poljevačina

Vidi:likov

Poljoprivredno školstvo

O značaju poljodjelstva “kao temelju države blagostanja” (Benedikt Kotruljić 1458.), odnosno “korijenu i temelju ...

Polonijo Josip

Polonijo Josip (1917.-1996.) stručni vinogr. i voćarski djelatnik na oglednim gospodarskim objektima (Vukanovac, ...

Polovnik

Polovnik (fr. piquette, čit. piket, još i kominjak, bevanda) je slaboalkoholni i blago kiseli napitak (još češće ...

Položaj

Položaj je sukladno Listi zemljopisnih oznaka (NN 6/04.) utvrđen naziv za najuže vinogradarsko područje. Dva ili ...

Polupjenušavo vino

Polupjenušavo vino je, sada vrlo rijetko upotrebljavani naziv za prirodno biser vino, vjerojatno zato što sadrži ...

Poluša

Poluša je isto što i bitla, bikla, smutica i hamtica. Vidi:zdravljak

Poluslatko vino

Poluslatko vino je oznaka tipa vina u odnosu na sadržaj neprevrela šećera u njemu. U tom pogledu postoje razlike od