Vinogradarsko-vinarski leksikon

Na ovoj stranici nalazi se skup članaka, pojmova, izraza iz Vinogradarsko-vinarskog leksikona. U novom ruhu stranice Vinopedia pripremaju se novi, strukturirani članci i edukacijski sadržaji.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Grenaš (grenache) crni

Grenaš (grenache) crni je vinska sorta grožđa podrijetlom iz Španjolske (gdje je zovu garnacha). Rasprostranjena je

Grenaš bijeli

Grenaš bijeli vinska sorta bijelog grožđa, koju u Francuskoj nazivaju grenache blanc, u Španjolskoj garnacha ...

Greš

Greš nezrelo grožđe (u nekim krajevima Slavonije još i jagurida).

Grgić, Miljenko

Grgić, Miljenko (rođen 1923. u selu Desne, nedaleko Metkovića, Dubrovačko-neretvanska županija, Dalmacija). Nakon ...

Grinje

Grinje zajednički naziv za mnogobrojne vrste štetnika iz razreda paučnjaka (Arachnida), od kojih su na vinovoj lozi

Grk

Grk sorta bijelog grožđa uzgoj kojega se najčešće veže na otok Korčulu i korčulansko vinogorje na kojem se posebno ...

Grožđani šećer

Grožđani šećer isto što i glukoza, odnosno dekstroza.

Grožđice

Grožđice se i kod nas nazivaju suho grožđe ili sušeno grožđe, te suvice, premda su to najčešće sušene bobice ...

Grozdov savijač

Grozdov savijač (Sparganothis pilleriana Schiff) čini značajnije štete u vinogradima samo u nekim godinama i samo ...

Grozdovi moljci

Grozdovi moljci (još i grožđani moljci) žuti (Eupoecilia ambiguella, ranije Clysia ambiguella), i, kod nas češći i ...

Gruntovnica

Vidi: vinogradarski katastar, zemljišna knjiga.

Gruzija

Gruzija Iako geografski pripada azijskom kontinentu u statistikama Međunarodnog ureda za lozu i vino (OIV, Paris) ...

Guka

Guka je naziv zadebljanja na cijepljenom mjestu v.l., koje nastaje zbog razlike u bujnosti lozne podloge i plemke, ...

Gusjenica

Gusjenica je hrvatski naziv za ličinku kukaca iz reda leptira (lat. znanstveni naziv za red leptiri je ...

Gustinjsko vino

Gustinjsko vino je jedna od brojnih istoznačnica za suškovo vino.

Gusto vino

Gusto vino (vinarski termin) je jako ekstraktno, uz to još i jako alkoholno i jako obojeno kad je riječ o crnom ...

Gustoća i relativna gustoća

Gustoća i relativna gustoća Gustoća je naziv za fizikalnu veličinu (f. v.) težinu po jedinici volumena (omjer mase ...

Gustomjer

Gustomjer u starijoj literaturi naziv za areometar, odn. moštomjer.

Gutedel

Vidi: plemenka.

Guyotov moštomjer

Guyotov moštomjer radi na istim načelima kao svaki areometar s tim da ovaj m. ima tri skale; jednu koja pokazuje ...

Guyotov sustav uzgoja v.l.

Guyotov sustav uzgoja v.l. na lucanj (6 i više pupova) i reznik (2 pupa), naziva se još i mješovita rezidba. Osnova

Gvozdenović, Frano

Uz obnašanje dužnosti upravitelja kemijsko gospodarske pokušajne stanice u Spljetu (tj. Splitu), piše o značajnosti

Ha

Ha oznaka za dopuštenu mjernu jedinicu hektar, (koja je izvan SI) fizikalna veličina površina, 10.000 m2.

HACCP

HACCP (akronim za hazard Analysis Critical Control Point), sustav provjere kakvoće jela i pića prihvaćen od mnogih ...

Halo-efekt

Halo-efektom se naziva pojava od koje nije lišen ni jedan ocjenitelj, a koja se iskazuje u činjenici da se ...

Hamtica

Hamtica naziv napitka koji se nekad spravljao i pio u Dalmatinskoj zagori miješanjem vina i kozjeg mlijeka.

Hansenula

Hansenula rod kvasaca iz porodice Saccharomycetaceae u koju su uvršteni i rodovi Saccharomyces, Pichia i drugi. ...

Harmonično vino

Harmonično vino vinarski termin), u kojem postoji skladan odnos, naročito slatkih (neprevrela šećera, etanola, ...

Hárslevelü

Hárslevelü je u Mađarskoj naziv za bijelu vinsku sortu, koja se u Hrvatskoj naziva lipovina.

Haulik, Juraj Varaljski (de Váralliya)

Haulik, Juraj Varaljski (de Váralliya) (1788.-1869.), kardinal i zagrebački nadbiskup čijim je nastojanjem (i u ...

Heiner grüner

Vidi: zelenac slatki bijeli, odnosno zelenika.

Heksoze

Heksoze su jednostavni šećeri (sa šest ugljikovih atoma u molekuli, kojima je empirijska formula C6H12O6), vrlo ...

Hekta

Vidi: hekto.

Hektar

Hektar oznaka za ovu mjernu jedinicu je ha, fizikalna veličina površina, a definira se 1 ha = 100 a = 10.000 m2. ...

Hekto

Hekto a jednako tako i hekta (od grč. hekat Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ón – sto) je ...

Hektolitar

Hektolitar uobičajena mjerna jedinica u vinarstvu za fizikalnu veličinu obujam, nastala iz decimalnog predmetka ...

Herbemon

Herbemon (još i herbemont) je naziv jednog od starijih direktno rodećeg hibrida koji je nastao križanjem američkih ...

Herbemon

Herbemon (lat.), kem. sredstvo za uništavanje korova koji, npr. u vinogradu, smanjuju urod (oduzimajući lozi ...

Hermitage

Vidi: cinsault.

Heunisch weisser

Heunisch weisser njemački naziv kultivara koji se u Hrvatskoj zove biela belina velika, a koji je jedan od ...

Hibrid

Hibrid isto što križanac i bastard, (etimološki) grčka riječ koja označava dvostruko podrijetlo, odnosno (prevedeno

Hibridne sorte v. l.

Hibridne sorte v. l. su sve one koje su nastale križanjem različitih vrsta ili sorata. Križanjem sorata eur. v. l.

Hibridni proizvođači

Hibridni proizvođači, dosadašnja iskustva s hibridima uzgojenim višekratnim povratnim križanjem europskih i ...

Hidroliza

Hidroliza je naziv kem. procesa kojim se veće molekule u reakciji s vodom i uz djelovanje enzima, kiselina ili ...

Hidrometar

Hidrometar (još i areometar od grč. araiós = tanak i metar, grč. metrón = mjera, dužina), naprava za mjerenje ...

Hidrometrija

Hidrometrija dio znanosti hidromehanike (hidrostatske i hidrodinamičke) koja se bavi ispitivanjem ne samo vode ...

Hifa

Hifa poput korjenčića tanka, najčešće bezbojna nit koja izraste iz spore, kojom npr. parazitska gljiva poput ...

Higijena podruma i suđa

Higijena podruma i suđa značajan je čimbenik u kval. proizvodnji vina. O tome valja računati već kod izgradnje ...

Higrometar

Higrometar (grč.), instrument za mjerenje relativne vlažnosti zraka. Optimalna relativna vlažnost vinskog podruma s

Hiperfiltracija

Hiperfiltracija (još zvana i obrnuta reverzna osmoza) je prema mnogima jedno od najvećih otkrića XX. stoljeća. ...

Hl

Hl oznaka za dopuštenu mjernu jedinicu hektolitar, (koja je izvan SI) fizikalna veličina obujam, 100 l.

Hl°

Hl° oznaka za hektolitarski stupanj (tj. naziv za 1 litru apsolutnog alkohola).

Hlađenje grožđa, mošta i vina

Hlađenje grožđa, mošta i vina obavlja se poradi regulacije vrenja mošta i stabilizacije vina. Iako u praksi rjeđe, ...

Hlađenje grožđa, mošta i vina

Hlađenje grožđa, mošta i vina obavlja se poradi regulacije vrenja mošta i stabilizacije vina. Iako u praksi rjeđe, ...

Hlapiva kiselost

Hlapiva kiselost u vinu se iskazuju u g/l kao octena. U Francuskoj sve kiseline vina, pa tako i hlapive iskazuju ...

Hlapiva kiselost

Hlapiva kiselost u vinu se iskazuju u g/l kao octena. U Francuskoj sve kiseline vina, pa tako i hlapive iskazuju ...

Holandski filtar

Holandski filtar naziv za naplavni filtar s platnenim vrećama, najčešće konusnog oblika, kod kojih je filtracijski ...

Holba

Holba stara mjera za vino (politrenjak, polić, dvije holbe = jedna litra).

Homer

Homer (grč.: Hòmēros) je prema brojnim jezikoslovcima autor epova Ilijade i Odiseje, manji broj smatra da je svaki ...

Homer hvali vino

Homer u epu o Odiseju, "jela i pića, što smrtni blaguju ljudi", opisuje u svim pjevanjima, a spominjanje slađahnog,

Hormoni rasta

Hormoni rasta kod bilja, još i fitohormoni (grč. auksini) složene su organske tvari koje utječu na klijanje, ...

Hrana za kvasac

Hrana za kvasac uobičajeni je naziv za dehidriran i pomno termički obrađen, pa zbog toga, inaktivan kvasac. H.z.k. ...

Hranjive vrijednosti vina

Vidi: vino i zdravlje

Hrvatica crna

Hrvatica crna je najvjerojatnije istarski endem, što znači da se vjerojatno nalazi samo i isključivo na području ...

Hrvatske vinogradarske regije, podregije i vinogorja

I. Regija kontinentalna Hrvatska razvrstana je u 7 podregija i 35 vinogorja. To su: 1./ podregija Podunavlje s 3

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo je osnovan odlukom Hrvatskog Sabora i proglašen 18. veljače 2009. ...

Hrvatski sommelier klub

Hrvatski sommelier klub udruga hrvatskih sommeliera, (akronim HSK, fr. naziv koji se smije koristiti samo uz hrv. ...

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo  redirect Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Zagreb

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Zagreb

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Zagreb je osnovan uredbom Vlade RH (1996.) sa temeljnom zadaćom ...

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Zagreb

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Zagrebje osnovan uredbom Vlade RH (1996.) sa temeljnom zadaćom ...

Hrvatsko primorje

Hrvatsko primorje je naziv jedne od pet vinogradarskih podregija regije Primorska Hrvatska. Liburnijski dio Istre ...

Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo

Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo (akronim: HSGD) je zalaganjem kardinala i zagrebačkog nadbiskupa Haulik ...

Hržić, Milan

Hržić, Milan (1863.-1933.). Učitelj na dječačkoj pučkoj školi u Novom Vinodolskom (1883.) i orguljaš u župnoj ...

HSGD

HSGD Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo.

HSK

Vidi: Hrvatski sommelier klub.

Hugues, Carlo

Hugues, Carlo (1849.-1934.), Jedan od najpoznatijih osnivača i voditelja instituta i polj. škole u Poreču, kojoj je

Humus

Humus je visokomolekularna organska tvar nastala razgradnjom pretežito biljnih dijelova čija se korisnost, kao ...

Ikarij

Ikarij (grč. Ikarios, lat. Icar(i)us), prema grčkoj mitologiji prvi u Atenu donosi od Dioniza dobivene sadnice ...

Imbrina

Imbrina istoznačnica za sortu bijelog, na sunčanoj strani lagano crvenkastog grožđa kraljevine.

Incrocio manzoni

Incrocio manzoni je kultivar vinskog grožđa, kojeg je oplođivanjem pinota bijelog peludom rizlinga rajnskog uzgojio