Vinogradarsko-vinarski leksikon

Na ovoj stranici nalazi se skup članaka, pojmova, izraza iz Vinogradarsko-vinarskog leksikona. U novom ruhu stranice Vinopedia pripremaju se novi, strukturirani članci i edukacijski sadržaji.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Crno vino

Crno vino (ili crveno vino) se proizvodi vrenjem masulja crnih sorata grožđa čime se omogućuje prelazak bojila iz ...

Croata

Croata (čit. kroata; ili prevedeno na hrv. jezik hrvatica) isto što i croattina, odnosno bonarda (tj. sorta crnog ...

Croatia vino

Croatia vino je naziv Gospodarsko interesnog udruženja (GIU) koje je osnovano po Zakonu o trgovačkim društvima i ...

Croattina

Croattina (čit. kroatina, prijevod s tal.: hrvatica) je sorta crnog vinskog grožđa koju još zovu croata i bonarda i

Cross-flow-filtracija

Cross-flow-filtracija (engl. on the cross - dijagonalno, flow - strujanje, protok, gibanje) je postupak fine ...

Crpka

Crpka (pumpa) je uz posuđe osnovni podrumski inventar. Njenom se primjenom rad u podrumarstvu najviše olakšao i ...

Cru

Cru (fr., čit. krü) uz mnoga druga značenja vrlo se često upotrebljava i među vinarima da bi se istaklo da je ...

Crus

Crus čitaj kr )uz ostala značenja i isticanje da je to vino najbolje vrste, ali i vino s mojeg posjeda - zemljišta ...

Crvena dinka

Crvena dinka je istoznačnica (sinonim) za kultivar kevedinka.

Crveni palež lista

Crveni palež lista vinove loze je bolest lišća, koje na početku ima crvenkaste pjege, potom posmeđi i otpadne. Ta ...

Crveni pauk

Crveni pauk (Panonychus ulmi) od svih je vrsta loznih grinja najveći štetnik. Zbog jačeg napada, lišće i tek ...

Crveni traminac

Crveni traminac je oznaka vina što se proizvodi iz kultivara traminac crveni.

Crvenica

Crvenica je (uz crljenica i terra rossa) jedan od naziva za mediteranska tla crvene-smeđecrvene ili žutocrvene ...

Crvenkasta vina

Crvenkasta vina proizvode se brzim postupkom preradbe crna grožđa. Takva vina su ponekad i vina nastala nepažnjom ...

Crveno vino

Crveno vino istoznačnica za crno vino. Manje obojeno crno, odn. crveno vino naziva se (poglavito u narodnim ...

Ćufter

Ćufter (tur.), još i ćupter, naziv za slasticu koja se proizvodila u vinogradarskim područjima Hercegovine iz ...

Ćup

Ćup što i lopiža. Ta se je posuda najčešće koristila za kiseljenje mlijeka, a u seljačkoj kuhinji i zaponudu vode, ...

Cuve close

Cuve close (fr.. čit. küv kloz), naziv za postupak proizvodnje pjenušca u velikoj metalnoj zatvorenoj (close) ...

Cuvée

(čitaj cüve, odnosno kive) od fr. riječi cuve (küv), što označava posudu kacu, bure, kadu ili čabar, odnosno riječi

Čuveno vino

Čuveno vino nekad i kod nas korištena oznaka za vino koje se pročulo, odnosno koje se smatralo znamenitim. Taj je ...

Cv.

Cv. od 1958. godine uobičajena kratica za riječ kultivar (tj. za oznaku sorta uzgojenog bilja) Ta, porijeklom lat. ...

Cviček

Cviček crno lagano (7,5 do 9% vol. ) i kiselo (oko 10 g/l) vino iz dolenjskog, bizeljsko-sremiškog, ...

Cvijet vinove loze

Cvijet vinove loze je dio biljke u kojem su smješteni njeni organi za oplodnju, tj za generativno (spolno) ...

Cvit

Cvit naziv prvog toka rakije, rtnica, prvotok.

Cvrčci

Cvrčci (Cicadidae) su jedna od brojnih porodica iz razreda kopnenih kukaca (Insecta). Entomologija (znanost koja ih

Daća

Daća je naziv za svaki oblik obveznog davanja državi, vladaru ili feudalnom gospodaru u naturi ili u radu.

Dactulosphaira vitifoliae

Dactulosphaira vitifoliae je jedan od starijih znanstvenih naziva opasnog štetnika na korijenu vinove loze u nas ...

Dag

Dag oznaka za deset puta veću mjeru od 1 grama (tj. za 10 grama).

Dalmacija

Dalmacija je hrvatska najjužnija pokrajina koja obuhvaća prostor od Hrvatskog primorja i Like do granice s Bosnom i

Damijana

Vidi: demižon.

Dan otvorenih podruma

Dan otvorenih podruma je u nekim dijelovima Italije, a u RH u vinogradarskoj podregiji Istra naziv promidžbene ...

Danska

Danska je značajan potrošač proizoda iz sektora vinogradarstva i vinarstva, a s obzirom da ih sama ne proizvodi, ...

Darnekuša

Vidi: drnekuša crna

Dattier de beyrouth

Dattier de beyrouth u Francuskoj uobičajen naziv za zobaticu afus-ali

Debeljan

Debeljan na otoku Rabu (kako je zapisao S. Bulić), ali i u Vinodolu, naziv bijele vinske sorte (koja je u prošlosti

Debit

Debit uz velik broj različitih imena (poput banjac, bilana, bilina, bljušt, busolić, čarapa, palaruša bijela, ...

Deci

Deci (lat. riječi decem u značenju deset) njena kratica d je oznaka za desetinu neke osnovne jedinice, npr. metra ...

Decilitar

Decilitar (oznaka dl) je naziv za deseti dio litre.

Decimalni predmeci

Decimalni predmeci međunarodna oznaka prefiksa za decimalne umnoške decimalnih mjernih jedinica. Prema Zakonu o ...

Degmedžić, Ivica

Degmedžić, Ivica (1910.-1988.) kao arheologinja, istraživala antičko doba u Hrvatskoj, a za vinogradare i vinare ...

Degoržman

Degoržman (fr. dégorgement, otjecanje, istjecanje, čišćenje) je naziv radnje kojom se odstranjuje talog iz grla ...

Degustacija

Degustacija (lat. naziv za kušanje). Kod nas se često naziva i ocjenjivanje osjetilima vida, njuha, opipa i okusa ...

Dehidrogenaze

Dehidrogenaze su brojni enzimi, od kojih alkohol dehidrogenaza katalizira pretvorbu alkohola u aldehide i ketone. ...

Deka

Deka (grč. riječ deka, u značenju deset) tim se nazivom označava deset puta veća mjera neke osnovne jedinice, npr. ...

Dekagram

Dekagram je naziv za masu od deset grama (grč. deka = deset i gram, naziv tisućitog dijela pramjere kilograma). ...

Dekanter

Dekanter je staklena posuda posebna oblika u koju sommelier pažljivo iz boce prelijeva vino. Pri tom koristi ...

Dekoloriranje

Dekoloriranje i kod nas već uobičajen izraz za odbojavanje, čest tehnološki zahvat u prehrambenoj industriji. U ...

Dekstroza

Dekstroza redoviti sastojak slatkih plodova, poznatiji pod imenom glukoza ili grožđani šećer. Ovaj jednostavni ...

Delaware

Delaware (čit. delavar) ubraja se u skupinu starijih direktno rodećih hibrida (V. labrusca x V. aestivalis x V. ...

Demetalizacija vina

Vidi: kalijev ferocijanid, kalcijev fitat, polivinilimidazol.

Demi doux

Demi doux (fr.) oznaka poluslatkoga tipa vina.

Demi sec

Demi sec (fr.), polusuho, tj oznaka tipa vina spram sadržaja neprevrela šećera

Demijana

Vidi: demižon.

Demižana

Demižana isto što i demižon

Demižon

Demižon staklena, vrbovom šibom ili slamom opletena posuda, od jednog do deset galona (1 engl. galon = 4,564 l, 1 ...

Denaturiranje

Denaturiranje je postupak kojim se, dodavanjem sastojaka obično neugodna vonja i okusa, neko jelo ili piće učini ...

Denzimetri

Denzimetri su naprave kojima se mjeri gustoća kapljevina na načelu kojeg je otkrio grčki fizičar i matematičar ...

Dertonija

Vidi: smederevka

Desertna likerska pića

Desertna likerska pića se dobivaju miješanjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i šećera s fermentiranim ...

Desertna vina

Desertna vina su proizvodi dobiveni posebnim načinom preradbe prezrelog, najčešće plemenitom plijesni napadnutog, ...

Desetina

Desetina naziv daće (obveznog davanja) koju je kmet (do ukidanja feudalnog poretka kod nas 1848.) bio dužan od ...

Deskriptivna senzorika

Deskriptivna senzorika podrazumijeva opisni (a ne bodovni) način ocjenjivanja vina. Tim se postupkom u svojem poslu

Destilacija

Destilacija (lat.), postupak kojim se grijanjem tekućina hlapive tvari pretvaraju u plinovito, a zatim hlađenjem ...

Destilat

Destilat zajednički naziv za svaku kapljevinu dobivenu destilacijom. Kod nas je to i kraći naziv za vinski ...

Destilat poljoprivrednog podrijetla

Destilat poljoprivrednog podrijetla (voćni, žitni i dr.) je alkoholna kapljevina proizvedena destilacijom na više ...

Dezodoriranje

Dezodoriranje postupak (tretman) kojim se odstranjuje nepoželjni vonj iz vina. Najjednostavniji takav postupak ...

Diatomejska zemlja

Vidi: infuzorijska zemlja.

Digestiv

Digestiv (lat.), naziv za piće koje pomaže probavu. Vino posredno vonjem (mirisom) i izgledom i neposredno povećava

Dingač

Dingač ime ograničenog položaja u pelješkom vinogorju (položaj Dingač, poluotok Pelješac, podregija Srednja i južna

Dionisos

Dionisos grč. naziv boga Dioniza.

Dioniz

Dioniz (grč. Dionysos, također i Bakchos), prema grčkoj mitologiji bog vinarstva i vinogradarstva, zaštitnik voća ...

Dipsomanija

Dipsomanija (grč.), povremena neodoljiva želja za alkoholnim pićem.

Direktno rodeći hibrid

Direktno rodeći hibrid u Hrvatskoj (u podregiji Zagorje-Međimurje i na tržištu općenito) češće korišten skraćeni ...

Direktno rodeći hibridi

Direktno rodeći hibridi su hibridne sorte nastale križanjem američkih vrsta loze. Najpoznatiji kod nas su clinton, ...

Direktor

Direktor je naziv za sorte američke loze koje direktno, dakle bez cijepljenja rode, a otporne su i na trsnu uš. ...

Disaharid

Disaharid (grč.), kem. naziv za šećere koji su sastavljeni od dva jednostavna šećera (monosaharida). Saharoza je ...

Dišeća ranina bijela

Dišeća ranina bijela (istoznačice petrinjska ranina bijela, dišeća belina-ranina, belina i dišuća ranina bijela) je

Disocijacija

Disocijacija (od lat.riječi dissociare – razdružiti) je utemeljena na hipotezi (koju je postavio prirodoslovac ...

Divizić, Petar Ivan

Divizić, Petar Ivan (Divizich, Peter John, 1897.-1989.), Najveći kalifornijski vinogradar i proizvođač, te izvoznik

Dižva

Dižva isto što i vedro.