Vinogradarsko-vinarski leksikon

Na ovoj stranici nalazi se skup članaka, pojmova, izraza iz Vinogradarsko-vinarskog leksikona. U novom ruhu stranice Vinopedia pripremaju se novi, strukturirani članci i edukacijski sadržaji.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kako držati čašu s vinom dok ga kušamo ili pijemo?

Kako držati čašu s vinom dok ga kušamo ili pijemo? Za razliku od načina kako se drži čaša s vodom, pivom, ...

Kako se najčešće vina opisuju prema boji

Prema boji vina se razvrstavaju u bijela, ružičasta (opola, rusa ili rosé) i crna (rujna ili crvena). Na boju vina

Kakvoća vina

Kakvoća vina ili kvaliteta vina, relativna je i vrlo varijabilna predodžba pa zbog toga i ne postoji za nju ...

Kalcifikacija

Vidi: vapnena kalcijeva gnojiva, gnojidba vinove loze.

Kalcifikacija tla

Kalcifikacija tla još i kalcizacija,

Kalcij

Kalcij (lat. calcium, hrv. vapno, simbol Ca), je uz berilij (Be), magnezij (Mg), stroncij (Sr), barij (Ba,) i radij

Kalcijev amonijev nitrat

Kalcijev amonijev nitrat je dušično mineralno gnojivo, koje uz dušik u obliku amonijskog nitrata sadrži i karbonate

Kalcijev fitat

Kalcijev fitat je kalcijeva sol fitinske kiseline (C6H12O27P6Ca6) kojom se, slično kao i s kalijevim ferocijanidom ...

Kalcijev karbonat

Vidi: otkiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina, kalcifikacija (odn. kalcizacija) kiselih tala, ...

Kalcijev tartarat

Kalcijev tartarat je kalcijeva primarna sol vinske kiseline (empirijska kem. formula CaC8O12H6, a strukturna COOH ...

Kalcizacija

Kalcizacija još i kalcifikacija.

Kalemljenje

Kalemljenje isto što i cijepljenje, navrtanje i okuliranje.

Kalij

Kalij (lat. kalium, arap. al-qali - lug, simbol K) je naziv kemijskog počela koje se u prirodi (zbog svoje ...

Kalijev bisulfat

Vidi: kalijev kiseli sulfit.

Kalijev bitartarat

Kalijev bitartarat kojeg je pred više od 200 godina Chaptal smatrao jednim od ukupno šest spojeva koje čine vino, ...

Kalijev disulfit

Kalijev disulfit, kalijev pirosulfat K2S2O5, na tržištu i među vinarima znan i samo kao metabisulfit, u trgovini ...

Kalijev ferocijanid

Kalijev ferocijanid (žutokrvna sol, kalijev heksacijanoferat (4-), K4Fe(CN)6 ranije korišten naziv ferocijankalij),

Kalijev heksacijanoferat (4-)

Vidi: kalijev ferocijanid.

Kalijev hidrotartarat

Kalijev hidrotartarat kisela sol vinske kiseline koju nazivamo primarni kalijev tartarat odnosno kalijev ...

Kalijev kiseli sulfit

Kalijev kiseli sulfit kalijev bisulfit, je kalijeva kisela sol sumporaste kiseline (KHSO3) koja se koristi u ...

Kalijev metabisulfit

Vidi: kalijev disulfit.

Kalijev pirosulfat

Kalijev pirosulfat isto što i kalijev metabisulfit.

Kalijev sorbat

Kalijev sorbat kalijeva sol sorbinske kiseline, koja se dodaje poluslatkim vinima radi sprječavanja refermentacije.

Kalijev sulfat

Kalijev sulfat je mineralno gnojivo koje sadrži najčešće oko 40% kalija (kao K2O), pa se njime najbrže tlu vraća ...

Kalijev tartarat

Vidi: kalijev hidrotartarat.

Kalijeve soli vinske kiseline

Kalijeve soli vinske kiseline su u grožđu, moštu i vinu prisutnije od ostalih (kalcijevih i drugih) soli, jer je ...

Kalo

Kalo (tal. calo) je riječ kojom se označava gubitak, odnosno manjak na težini ili obujmu do kojeg dolazi u tijeku ...

Kalorična vrijednost vina

Kalorična vrijednost vina se iskazuje u (cal ili kcal, odnosno) u J (džulima) ili u kJ (kilo džulima) a označava ...

Kalorija

Kalorija (oznaka cal), dogovorno, ali neutemeljeno izabrana jedinica za količinu topline. Stupanjem na snagu Zakona

Kambuša

Kambuša u Hercegovini još i bakamuša, naziv za kultivar alicante bouschet.

KAN

KAN Kratica za naziv umjetnog gnojiva kalcijev-amonijev-nitrat (kalk-amon-salpeter).

Kan

Vidi: vinski cvijet.

Kanada

Kanada u dvije međusobno udaljene vinogradarske zone (jednoj sjeveroistočno od grada Vancouvera i drugoj zapadno od

Kanata

U južnim krajevima Hrvatske naziv za napitak (vino ili jako alkoholno piće) koji se nudi i ispija u znak ...

Kaolin

Kaolin prema Pravilniku o proizvodnji vina u RH (2/2005) uporaba ovog bistrila u vinarstvu je dopuštena, iako je ...

Karamel

Karamel (španj.), naziv proizvoda koji nastaje prženjem saharoze i drugih šećera. Boja karamela varira od smeđe ...

Karamelizirani mošt

Karamelizirani mošt je karamel proizveden iz mošta ili konzerviranog mošta; i to djelomičnom dehidracijom na ...

Karbonska maceracija

Karbonska maceracija (fr. maceration carbonique) je postupak kojim se crno grožđe macerira u atmosferi CO2 kako bi ...

Kardinal

Kardinal (cardinal crveni) i kod nas dobro poznata (kalifornijska) vrlo rana zobatica modro-crvenih bobica, čija je

Karenca

Karenca (lat.) često upotrebljavan pojam za označavanje trajanja raspada, odnosno razgradnje neke tvari (npr. ...

Kargačin (Focio) Ivan

Kargačin (Focio) Ivan (23.11.1773.-?) za vrijeme franc. okupacije naših krajeva (1809.-1813.) obnašao je dužnost ...

Karpologija

Karpologija (grč. karpos-plod, logos-znanost) znanost o biljnom plodu.

Karpometrija

Karpometrija je poddisciplina karpologije (znanosti o plodu općenito, poglavito voća), a u našem primjeru ...

Kašaj Mirko

Kašaj Mirko autor „Priručnika vinogradarstva za male vinogradare”, što ga je napisao kao umirovljeni potpukovnik ...

Kasna berba

Kasna berba je prema ZOV (96/2003.) predikatna ili dodatna oznaka vina posebne kakvoće proizvedenog iz preporučenih

Kastavska belica

Kastavska belica je od davnina uobičajeni naziv za bijelo vino koje se proizvodi iz mješavine grožđa većeg broja ...

Katastar vinograda

Vidi: vinogradarski katastar

Katastarsko jutro

Katastarsko jutro akronim (t.j. skraćenica od početnih slova)za zemljišni katastar je kj.

Katehinsko vino

Katehinsko vino je naziv bijelih i crnih vina proizvedenih dugim vrenjem na masulju. Ime su dobili po sastojku ...

Kaudalija

Kaudalija (od lat. cauda, što u prijevodu znači rep), u vinarskoj terminologiji je naziv za okus koji se osjeća ...

Kavčina

Kavčina je među potrošačima vina gotovo nepoznata sorta grožđa iz koje se (u kombinaciji s još nekim sortama) ...

Kazein

Kazein (najčešće u obliku kalijeva kazeinata) jedno je od dopuštenih bjelančevinastih bistrila životinjskog ...

Kcal

Kcal (oznaka za kilo što grčki znači tisuća i kalorija, dakle za 1.000 cal.).

Kékfrankos

Kékfrankos je mađarsko ime crne vinske sorte frankovka.

Keresturi Josip

Keresturi Josip (1739.-1794.) isusovac, profesor na isusovačkoj gimnaziji u Zagrebu, pravnik, bilježnik u ...

Kermes

Vidi: vinobojka

Kerner

Kerner je vinska sorta bijeloga grožđa nastala križanjem trollingera (grossvernatscha) i rizlinga rajnskog. Zasad ...

Keto-kiseline

Keto-kiseline su organski spojevi sa znakovitom karbonilnom grupom u molekuli (-CO-, vezanom na dva jednovalentna ...

Ketoni

Ketoni su organski spojevi kod kojih je atom ugljika (C) vezan dvostrukom vezom na atom kisika tvoreći učinkovitu ...

Kevedinka

Kevedinka (istoznačnice, crvena dinka, schiller, odn. šiler i dr.) u Mađarskoj je najrasprostranjenija bijela ...

Kg

Kg oznaka za kilogram.

Kilo

Kilo (grč. chilioi – tisuću), riječ kojom se kod decimalnih mjernih jedinica označava tisuću puta veća količina ...

Kilogram

Kilogram naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih mjernih jedinica prema SI sustavu čija je oznaka kg, koja ...

Kina

Kina u mnogim svojim pokrajinama ima iznimno povoljne klimatske i zemljišne uvjete za uzgoj vinove loze. ...

Kina vino

Kina vino je naziv tinkture kore kininovca, još zvanom kinovo drvo (čiji je bot. lat. naziv Cinchona succirubrum) u

Kisanje

Kisanje je uz kiselenje, u nas uobičajeni naziv za pojam mliječno kiselog vrenja u postupku proizvodnje kiselog ...

Kisela kalijeva sol vinske kiseline

Kisela kalijeva sol vinske kiseline kemijska empirijska formula C4H5O6K, racionalna COOK CHOH CHOH COOH.

Kisela trulež

Kisela trulež je naziv bolesti vinove loze uzrokovane napadom sive plijesni u doba cvatnje (kada se naziva još i ...

Kisela trulež grožđa

Kisela trulež grožđa je naziv bolesti koju na grožđu u doba šare (i visokog sadržaja šećera u soku bobice koji ...

Kiselgur

Kiselgur (još i kieselgur) je trgovački naziv za kremeno brašno koje se priprema mljevenjem algi kremenjašica. ...

Kiseline mošta i vina

Kiseline mošta i vina su najvećma organskoga, a manje i anorganskog podrijetla. Svako prirodno vino sadrži preko ...

Kiseline mošta i vina

Kiseline mošta i vina su najvećma organskoga, a manje i anorganskog podrijetla. Svako prirodno vino sadrži preko ...

Kiselo

Kiselo uz slano, slatko i gorko jedno je od osnovnih (primarnih) okusa. Kiseli okus izazivaju kiseline (anorganske ...

Kišmiš bijeli

Vidi: sultanina.

Kišpatić Josip

Kišpatić Josip (1917.-1994.) Kao prof. na Polj.-šum. fakultetu, (na katedri za fitopatologiju) odgojio je velik ...

Kj

Kj akronim - oznaka mjerne jedinice katastarsko jutro, za fizikalnu veličinu površine.

Klaftar

Klaftar (od njem. riječi Klafter), isto što i hvat. Kod nas najčešće oznaka za 4 m3 ogrjevnih cjepanica.

Klarol

Klarol trgovački naziv za alumosilikatno bistrilo koje je slično našoj domaćoj Bistrini i američkim bentonitima. ...

Klävner

Vidi: klevner.

Kleščec

Kleščec (još i kleščec slatki. Ima brojne istoznačice u Alsace Francuska i na području vinorodnih područja uz ...