Konvencionalna poljoprivreda

Konvencionalna poljoprivreda a jednako tako i konvencionalno (ustaljeno, tradicijski utvrđeno) vinogradarstvo, sve su češće nazivi za uobičajenu proizvodnju u poljoprivredi (a jednako tako i u vinogradarstvu) s puno kemijske zaštite u borbi protiv štetnika i bolesti, odnosno s intenzivnom gnojidbom (stajskim i umjetnim gnojem). Nasuprot takvom načinu suzbijanja biljnih bolesti, predlaže se potpuno napuštanje kem. sredstava u toj borbi i prelazak na tzv. ekološku proizvodnju. Srednji put između ovih krajnosti je integralna zaštita bilja, pa se ocjenjuje da bi valjalo (uz preporuke i državnu potporu u financijskom i organizacijskom smislu) veći dio ukupne polj. i vinogradarske proizvodnje u RH usmjeriti upravo ovakvom načinu rada.

Povezano

Trocken

Trocken (njem., čit. troken) je  isto što i hrv. suho, tal. secco itd. Vidi: tip vina

Garbà

Garbà je na otoku Susku, ime za biljnu vrstu vrbe bijele, odnosno vrbe crvene (znanstveni bot. nazivi Salix alba L,

Plavo bistrenje

Plavo bistrenje je naziv za postupak odstranjivanja teških metala iz vina, (u koje se uvrštavaju oni čija je ...
Novosti