Konvencionalna poljoprivreda

Konvencionalna poljoprivreda a jednako tako i konvencionalno (ustaljeno, tradicijski utvrđeno) vinogradarstvo, sve su češće nazivi za uobičajenu proizvodnju u poljoprivredi (a jednako tako i u vinogradarstvu) s puno kemijske zaštite u borbi protiv štetnika i bolesti, odnosno s intenzivnom gnojidbom (stajskim i umjetnim gnojem). Nasuprot takvom načinu suzbijanja biljnih bolesti, predlaže se potpuno napuštanje kem. sredstava u toj borbi i prelazak na tzv. ekološku proizvodnju. Srednji put između ovih krajnosti je integralna zaštita bilja, pa se ocjenjuje da bi valjalo (uz preporuke i državnu potporu u financijskom i organizacijskom smislu) veći dio ukupne polj. i vinogradarske proizvodnje u RH usmjeriti upravo ovakvom načinu rada.

Povezano

Alkoholno neprevreli proizvodi od grožđa

Alkoholno neprevrelim proizvodima od grožđa smatraju se (prema važećem ZOV-u NN 96/03.) konzervirani mošt, ...

Muškat

Muškat je zajednički naziv za mnoge sorte od kojih neke međusobno nisu srodne, ali sve imaju manje ili više ...
Novosti