Štetnici vinove loze

Štetnici vinove loze su kukci (rjeđe i ptice, glodavci i divljač), za razliku od drugih živih organizama (virusa, bakterija i gljivica, koje zajedno s neživim uzročnicima- klimatskim, kem. sredstvima (kad nedostaju ili kad su u suvišku) nazivamo bolestima vinove loze.

Vinogradari najčešće vode borbu s loznim grinjama koje napadaju mlade listove, čime koče njihov normalan razvoj (erinoza, akarinoza). Grozdovi moljci (pepeljasti i žuti) i grozdov savijač ponekad unište i više od pola uroda. Sovice, zlatica vinova, trips i lozin lisni pisar oštećuju lišće, a pipe (vinove) i stjenice lozina cvijeta izgrizaju pupove. Među štetnike vinove loze uz lozinog pupara, lozinog ljiljka, loznog lisnog minera, i sivog grozdova plamenca, te klisnjake, potkornjake, razne lozine štitaste uši, hrušteve, lozine cvrčke (poglavito lozin zeleni cvrčak iz podreda Cicadina), termite (Reticulitermes i drugih rodova) i ose (Vespidae) valja ubrojiti i trsnog ušenca-filokseru. U novije doba vinovoj lozi prijeti i u RH opasni štetnik zelena lozina stjenica. S obzirom na globalno zatopljenje, štetnici na vinovoj lozi sve su brojniji i aktivniji. Naime, tople i sušne godine pogoduju njihovom razmnožavanju, dok se u vlažnim godištima intenzivnije razvijaju gljivične i bakterijske bolesti. Procjenjuje se da bi porast temperature od samo 2 celzijeva stupnja mogao uzrokovati povećanu aktivnosti većeg broja navedenih štetnika i to za oko 30%.
Od ptica, spomenimo čvorke, drozdove i šojke, od glodavaca, voluharicu, s tim da nerijetko štete u vinogradu pričinja i ostala divljač veprovi, srne i dr.)
Vidi: kisela trulež grožđa, Drosophila suzukii.

Povezano

Tamjanika

Tamjanika je bijela sorta nepoznatoga podrijetla koja se vrlo rijetko gaji u Srbiji, najviše u župskom vinogorju, a

Vinobran

Vinobran je  kod nas poznato trgovačko ime jedne strane tvrtke za kalijev metabisulfit, odnosno kalijev disulfit.

Ebuliometar

Ebuliometar (grč. i lat. - ebullire - vreti, métron - mjera; fr. ébouillir - ukuhati), je (jednako kao i ...
Novosti