Thomasova troska

Thomasova drosga je fosfatno mineralno gnojivo (koje nastaje primjerice u Thomasovim pećima kao sporedan proizvod prilikom proizvodnje čelika), a koje se kod nas vrlo rijetko nudi na tržištu. Preporučeno je u ekološkom vinogradarstvu.
Vidi: gnojidba vinove loze

Povezano

Plavec žuti

Plavec žuti je stara bijela sorta u vinogradima sjeverozapadne Hrvatske, pa neki stručnjaci tvrde da je tu i ...

Lozovača

Lozovača (lôza) je rakija od grožđa što se proizvodi destilacijom fermentiranog grožđanog masulja plemenite vinove ...

Krišković Pavao

Krišković Pavao (1908.-1991.) borac za primjenu biološke agrikulture općenito, a to znači i u vinogradarstvu i ...
Novosti