Enofizika

Enofizika (još i fizika vina) je područje vinarske znanosti koje proučava svojstva mošta, vina i proizvoda od mošta i vina, te voćnih mošteva i iz njih proizvedenih vina i drugih proizvoda, tih vrlo raznolikih i složenih sustava, baveći se mjerenjem njihovih općih fizikalnih svojstava (gustoće, optičkih svojstava, viskoznosti, površinske napetosti, toplinskih značajki, električnih osobina itd.) pa s obzirom na korelaciju (tj. međusobnu ovisnost) izmjerenih veličina (npr. gustoće, boje, mutnoće – nefelometrom, tlaka plinovite faze CO2, itd.), nastoji odgovoriti i na brojna pitanja o sastavu, različitim oblicima energije, te na temelju tih saznanja i o tehnološkim zahvatima koje valja provesti poput (taloženja – sedimentacije, bistrenja, filtriranja, očuvanja ravnotežnog stanja tekućih faza (kapljevine:plinovi), regulacije redoks reakcija itd.), u cilju postizanja željene kakvoće finalnog proizvoda.

Povezano

Bezalkoholna pića

Bezalkoholna pića su mnogi i raznovrsni proizvodi, međutim, tim se imenom u prometu označavaju samo oni koji se ...

Štitaste uši

Štitaste uši su vrlo rašireni štetnici iz reda kukaca (svrstani u poseban podred što se dalje dijeli u velik broj ...

Režek Drago

Režek Drago (1953.-2008.), nakon završene Srednje poljoprivredne škole u Poreču, a zatim i studija agronomije u ...
Novosti