Prporenje

ukorjenjavanje cijepa ili ključića.

Povezano

Cvrčci

Cvrčci (Cicadidae) su jedna od brojnih porodica iz razreda kopnenih kukaca (Insecta). Entomologija (znanost koja ih

Sauvignonasse

Sauvignonasse (čit.: sovinjonez, istoznačnica i sauvignon zeleni) je francuska vinska sorta bijelog grožđa koja se ...
Novosti