Gljivične bolesti vinove loze

Gljivične bolesti vinove loze su brojne i u prošlosti su bile glavni uzročnici njena propadanja. Prva značajna zaraza gljivičnim bolestima bila je pojava pepelnice (u Engleskoj 1841., u Francuskoj 1852. a na prostorima Rep Hrvatske nakon 1853.). Slijedi pojava peronospore (najprije u Francuskoj 1878., a na području Rep. Hrvatske samo tri godine kasnije, točnije 1881.). Osim navedenih valja još spomenuti sivu plijesan, fomopsis ili crnu pjegavost, odnosno ekskoriozu, kiselu trulež, crnu trulež, trulež korijena, antraknozu i apopleksiju-ESKU.

Povezano

Izborna berba

Izborna berba (njem. Auslese, slov. vrhunsko vino izbor), je jedna od oznaka (prema ZOV-u RH) posebne skupine što ...

Klon

Klon (grč. grančica, mladica) u sistematizaciji bilja niža jedinica u odnosu na sortu (u starijoj literaturi oznaka
Novosti