Glukonska kiselina

Glukonska kiselina (empirijska formula C6H12O7, racionalna CH2OH CHOH CHOH CHOH GHOH COOH) je organska kiselina što nastaje aktivnošću uzročnika plemenite i sive plijesni (Botrytis cinerea), a to znači da je u grožđu, moštu i u vinu iz zdravog grožđa skoro i nema, ili se nalazi u tragovima. U vinu proizvedenom iz grožđa koje je bilo napadnuto plemenitom plijesni, sadržaj ove organske kiseline može doseći i više od 2 g/l.

Povezano

Vinograd

Vinograd (istoznačnice; lozje, trsje) je  organizirana cjelina, sklop većeg broja zasađenih trsova vinove ...

EK filtracija

EK filtracija (od njem. Entkeimung=uklanjanje klica, sterilizacija, ...), postupak fine filtracije nekada s ...

Urbari

Urbari su su važna vrela za otkrivanje narodnog gospodarstva, za topografiju, statistiku, pravnu i kulturnu ...
Novosti