Gljive truležnice

Gljive truležnice zajednički naziv za mnoge vrste gljiva (rod Dematophora i dr.), koje s početka (nakon krčenja šume, starih voćnjaka ili vinograda) žive još dugo na ostacima korijena (kao saprofiti, dakle hraneći se neživom organskom tvari), da bi kasnije, kada prijeđu na korijen novo posađenog vinograda postali opasni paraziti, uzrokujući propadanje dijela ili cijelih nasada. Da bi se izbjegao napad gljiva truležnica na korijen novo posađenog trsja valja odstraniti korijenje koje zaostane nakon krčenja i rigolanja, a nakon toga dvije ili više godina na toj površini zasijati neku od žitarica ili okapavina (ne i djetelinu na čijem korijenju te gljive nastavljaju život) i tek nakon toga saditi lozu.

Povezano

Pedro ximenez

Pedro ximenez (pravilno napisano je pedro ximénez) sorta grožđa iz koje se (zajedno sa grožđem sorata Palomino i ...

Plavi kamen

Plavi kamen (modra galica, vidriol) je kod vinogradara često upotrebljavani naziv za bakrov sulfat, jedno od ...

Sluh

Sluh je mehanoreceptivni osjet. Ritual kucanja s čašama prije ispijanja, (u skladu teorije I. P. Pavlova o ...
Novosti