Apopleksija

Apopleksija je naziv pojave naglog sušenja vinove loze kojoj su uzroci fiziološke prirode. Veći broj različitih gljiva (što kroz oštećenja ratilima, najčešće na korijenu loze, odnosno kroz oštećenja tučom), ulaze u drvo, odnosno stabljiku biljke i svojim rastom zatvaraju provodne putove za cirkulaciju sokova. Vinogradari će nastojati da do takvih oštećenja ne dođe, a osušene čokote će zamjeniti nadosadnjom novih.

Povezano

Rumunjska

Rumunjska je vinogradarska još od antičkih vremena, o čemu svjedoče arheološki nalazi ali i pisani dokumenti. ...

Aa

Aa je uz mnoga druga značenja (ad acta - među spise i sl.)  i uobičajena kratica za apsolutni alkohol.
Novosti