Peronospora

Peronospora je bolest na vinovoj lozi i drugom kulturnom bilju. Naziv je nastao od lat. imena uzročnika Plasmopara viticola, Berkely&Curtis, Berlese & de Toni. Hrvatski naziv ove bolesti je plamenjača.

Povezano

Alkoholizirani mošt

Alkoholizirani mošt je jedan od alkoholno neprevrelih proizvoda od grožđa. Proizvodi se tako da se svježem moštu ...

Deci

Deci (lat. riječi decem u značenju deset) njena kratica d je oznaka za desetinu neke osnovne jedinice, npr. metra ...

Dorčić, Milan

Dorčić, Milan (1881.-1969.), autor mnogih stručnih radova i brošura, putujući stručni učitelj i instruktor ...
Novosti