Bošnjaković Srećko

Bosnjakovic

Bošnjaković, Srećko (1865.-1907.) prvi hrvatski enokemičar, analizira kem. sastav hrvatskih vina, (i kem. sastav živežnih namirnica), te djeluje kao tajnik stalnog Zemaljskog povjerenstva za istraživanje vina i kao sudski vještak za to područje. Utemeljitelj je i vlasnik Javnog kem. laboratorija za takva ispitivanja, koji je kasnije imenovan u Kraljevski hrvatsko-slavonski zemaljski kemijsko analitički zavod (Zgb., Kačićeva 9) da bi kasnije taj laboratorij (zaslugom Gjure Kaitnera 1908.) bio preimenovan u Kr. zem. enološki Zavod, a 1921. i u nezavisan Enološki zavod. Predavač je na Šumarskoj akademiji, a bavi se i izučava složen tijek alkoholnog vrenja. Napisao je i izdao knjigu Vina Hrvatske i Slavonije (Zagreb 1896.) u kojoj su “Analitički podatci od 810 notorno naravnih, u javnom analit. kem. Zavodu Dra S. Bošnjakovića u Zagrebu istraženih vina iz raznih predjela Hrvatske i Slavonije”. Iste te godine (1896.) tiskana je kao zasebna knjiga “Uputa za istraživanje i ocjenu vina” u kojoj je uz uputu o postupku kod kemijskog istraživanja vina nužnoga za provedbu zakonskog članka XXIII. iz 1893. dodana i uputa za ocjenjivanje vina k provedbi tog istog zakonakog članka.

Povezano

Uravnoteženo

Uravnoteženo isto što i skladno, harmonično vino.

Gvozdenović, Frano

Uz obnašanje dužnosti upravitelja kemijsko gospodarske pokušajne stanice u Spljetu (tj. Splitu), piše o značajnosti
Novosti