Saharimetar

Saharimetar (grč. sákhar, lat. sacharum = šećer) je areometar kojim se mjeri sadržaj šećera u otopini.
Vidi: Balingova moštna vaga, Brix.

Povezano

Vinski talog

je sediment vina sastavljen od izumrlih ili živih stanica kvasca, krutih ostataka grožđa (sjemenki, kožica i dr.), ...

Vinum pucinum

Vinum pucinum je jedna od neriješenih zagonetaka antike (julijevske epohe u Istri) za koju npr. nema odgovora ni na

Peronospora

Peronospora je bolest na vinovoj lozi i drugom kulturnom bilju. Naziv je nastao od lat. imena uzročnika Plasmopara ...
Novosti