Vina

Puno vino

Puno vino (VT) je oznaka za bogatstvo suhog ekstrakta (dakle, kiselina, glicerola i dr. nehlapivih...

read more

Prošek 1

PROŠEK ( novo) Prošek je desertno vino koje spada u kategoriju vina od prosušenog grožđa, a...

read more

Predikatna vina

Predikata vina su prema ZOV-u RH (NN 96/03.) vina što u iznimnim godinama i u posebnim uvjetima...

read more

Poluslatko vino

Poluslatko vino je oznaka tipa vina u odnosu na sadržaj neprevrela šećera u njemu. U tom pogledu...

read more

Polusuho vino

Polusuho vino je oznaka tipa vina prema sadržaju neprevrela šećera. Vidi: razvrstavanje vina.

read more

Pečena vina

Pečena vina su specijalna likerska vina proizvedena (ne iz prezrelih i prosušenih bobica grožđa,...

read more

Qualitatswein

Qualitatswein je u njemačkom vinskom zakonodavstvu oznaka za kvalitetno vino s oznakom...

read more