Pečena vina

Pečena vina su specijalna likerska vina proizvedena (ne iz prezrelih i prosušenih bobica grožđa, tzv. suvarka, već) alkoholnim vrenjem ugušćenog (koncentriranog) mošta plemenite v.l., bez drugih (stranih) dodataka. Pečena vina su, dakle, neka vrsta imitacije prirodnih slatkih (desertnih) vina.
Vidi: suškovo vino, vini santi, prošek.

Povezano

Jantarna kiselina

Jantarna kiselina (empirijska formula C4H6O4, racionalna COOH CH2 CH2 COOH) je uz jabučnu, vinsku i mliječnu, ...

Nazuvak

Nazuvak (tur. tozluk, dizluci, fr. getra, gamaše, kod vinogradara na Krku i Vinodolu homaše.), dokoljenica sašivena

Poliamid

Poliamid je u vinarstvu dopušteno bistrilo
Novosti