Predikatna vina

Predikata vina su prema ZOV-u RH (NN 96/03.) vina što u iznimnim godinama i u posebnim uvjetima dozrijevanja, načina berbe i preradbe postižu posebnu kakvoću, s tim da moraju biti proizvedena iz grožđa preporučenih kultivara za određenu podregiju, odnosno vinogorje.

Prema tome, vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju potpune zrelosti i čiji mošt ima najmanje 94 Oe° može nositi oznaku kasna berba.

Ako je grožđe u tijeku berbe još i probrano, i ako mošt iz takva grožđa sadrži najmanje 105 Oe°, proizvedeno predikatno vino može se označavati kao izborna berba. Izborna berba bobica je oznaka za vino proizvedeno od prezrelih i plemenitom plijesni napadnutih bobica čiji je mošt sadržavao 127 Oe°, a izborna berba prosušenih bobica oznaka je na koju ima pravo vino proizvedeno od prosušenih bobica čiji je mošt prije nego je počelo vrenje sadržavao 154°Oe.

Ledeno vino je predikatna oznaka za vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano pri temperaturi od najmanje -7°C i prerađeno u smrznutom stanju, s tim da mošt takva grožđa sadrži najmanje 127 Oe°. Prema vinskim zakonima nekih drugih zemalja predikatna vina su kvalitetna vina koja zadovoljavaju neke posebne propisane uvjete. U Njemačkoj se, npr. vina u doslovnom smislu razvrstavaju u stolna (Tafelwein), kvalitetna (Qualitätswein) i kvalitetna s predikatom (Qualitätswein mit Prädikat). U predikatna vina se svrstavaju Kabinett, kasna berba (Spätlese), izborna berba grožđa (Auslese), jagodni izbor ili izborna (probirna) berba bobica (Beerenauslese), Ausbruch, izborna (probirna) berba prosušenih bobica (grožđica ili njem. Trockenbeerenauslese) i ledeno vino (Eiswein), s tim da se ovaj posljednji predikat može koristiti samo uz uvjet da je vino steklo i pravo na oznaku jednog prethodno navedenoga predikata (npr. Spätlese Eiswein ili Beerenauslese Eiswein itd.). Prema ZOV-u Republike Slovenije sva su predikatna vina (a isto tako i arhivsko vino) uvrštena u skupinu vrhunskih vina. P. v. su i u RH najviša kvalitetna kategorija vina u doslovnom smislu, a to bi otprilike odgovaralo nekadašnjoj oznaci visokokvalitetna vina.

Mošt ili masulj iz kojega se proizvode ovakva vina nije dopušteno dosladiti niti tehnološkim postupcima koncentrirati, a jednako tako ona se ne smiju ni otkiseljavati ni dokiseljavati. Kao što je već istaknuto, p. v. moraju biti proizvedena iz preporučenih kultivara za to područje i uz to moraju izgledom, mirisom i okusom biti tipična, a moraju udovoljiti i drugim odredbama važećih zakona (naročito glede evidentiranja, nadzora u pogledu utvrđivanja kakvoće na temelju propisanih parametara, odnosno drugih odredbi koje u RH propisuje ministar poljoprivrede. Vina kasne berbe nije dopušteno stavljati u promet prije 1. ožujka, a sva ostala predikatna vina prije 1. svibnja sljedeće godine (što iznosi najmanje pet do šest mjeseci po provedenoj berbi), o čemu proizvođač mora zatražiti i dobiti dopuštenje Ministarstva.

Povezano

Školovanje vina

Školovanje vina (VT) odgovara pojmu njegovanja vina.

Mikologija

Mikologija je naziv znanosti koja proučava carstvo gljiva (grč. Mykes, otuda Mykota).

Refermentacija

Refermentacija znači  nanovo uzavrijeti (fr. rebouillir), spontana je ili dirigirana, (izazvana) pojava kada se ...
Novosti