Semillon

Semillon (čit. semijon) je francuska vinska sorta bijeloga grožđa koja je i k nama prenijeta u doba prve obnove vinograda nakon napada trsne uši. U to doba preporučivana je kao dobra osnova, za visokokvalitetna suha i slatka vina, proizvodnja koje se, npr. u podregiji Istra (vinogorje Zapadna Istra), očuvala sve do 1948. da bi nakon toga, naglim padom vinogradarske proizvodnje kod nas, uz još neke osjetljive i manje rodne sorte bila žrtvovana i napuštena. Pravilnikom o nacionalnoj listi (NN 159/04.) uvrštena je među preporučene kultivare vinove loze u podregiji Moslavina.

Povezano

Belica

Belica u Hrvatskom primorju naziv bijelog vina proizvedenog iz većeg broja sorata bijelog grožđa (verdić, malvazija

Francuski paradoks

Francuski paradoks je naziv pod kojim je televizijska kuća CBS emitirala (u studenom 1991. godine) emisiju o vinu, ...
Novosti