Mast

Mast je isto što i masulj.

Povezano

Podrumar

Podrumar se još naziva i vinar i pivničar  osoba je s odgovarajućim stupnjem teoretskog i praktičnog znanja i ...

Balingova moštna vaga

Balingova moštna vaga je areometar što ga je izradio K. Balinga tako da je mjesto do kojeg je taj gustomjer ronio u

Acid

Acid (lat.) znači kiselost. Ponekad vinari uz hrvatsku upotrebljavaju i latinsku riječ, pa govore o ukupnom ...
Novosti