Metali

Metali su redovit sastojak grožđa, mošta i vina. U grožđe dospijevaju iz tla prehranom (više ili manje ovisno o sastavu tla, ali i naravi sorte) i mehanički (iz tla vjetrom i kišom, a znatne količine i sredstvima za zaštitu). U mošt i vino metali prelaze iz grožđa, a dio i putem dodira s metalnim predmetima (alati, suđe). Metali su sastavni dio mineralnih tvari vina koje su, vjerojatno zbog pogrešne prosudbe da čine manje značajan sastojak, manje i izučavane od organskih. Zna se da te mineralne tvari imaju značajnu ulogu u prehrani bilja (loze), da utječu na aktivnost kvasca, na oksidativno-reduktivnu ravnotežu, da o njima ovisi hranjiva vrijednost mošta i vina itd. U vinima je najzastupljeniji kalij (od 0,6 do 0,9 g/l, kod bijelih, i 1,2 do 1,7 g/l kod rujnocrvenih). Natrija je znatno manje (obično 0,02-0,15 g/l izraženo kao Na2O). Uz ove, u vinu ima i ostalih metala (magnezija, mangana, kalcija, litija i dr.), ali nas najviše zanimaju željezo, bakar, aluminij i olovo. Drugih, naročito teških metala u vinu ima u tragovima.

Tako je primjerice ispitivanjem metala u vinu žlahtini utvrđeno da se sadržaj olova (Pb) kreće između 0,5 i 5,3 µg/l, kadmija (Cd) od 0,2 do 0,7 µg/l, a arsena (As) od 0,2 do 1,2 µg/l, dok je sadržaj bakra (Cu) bio između 0,01 i 0,15 mg/l, cinka (Zn) između 0,05 i 0,54 mg/l, a željeza najveći i varirao je između 0,28 i 2,30 mg/l. Zanimljivo je istaći da količina navedenih ispitivanih metala u vinu žlahtini nije značajnije varirala među uzorcima koji su uzeti iz različitih podruma s različitom podrumarskom praksom, što je potvrdio hi kvadrat test. Navedenim ispitivanjima utvrđeni sadržaj metala je u analiziranim vinima (prema Pravilniku o toksinima, metalima, metaloidima te drugim štetnim tvarima koje se mogu nalaziti u hrani, NN 16/05.) manji od dopuštenih količina. Povećane količine željeza, bakra, cinka i dr. metala odstranjuju se postupkom demetalizacije, zvanim plavo bistrenje.

Povezano

Pudar

Pudar je čuvar vinograda, dok je čuvar ostalih poljoprivrednih kultura stražac, paznik ili poljar. Čuvar šuma je ...

Žganica

Žganica je hrv. naziv za alkoholno piće koje se kod nas najčešće naziva rakija (tur. raki, nastalo od arapskog ...

Konstantna pogreška

Konstantnom pogreškom (ponekad zvanom "ličnom jednadžbom" i "pogreškom centralne tendence") naziva se pojava ...
Novosti