Somatička osjetila

Somatička osjetila V.: tjelesna osjetila.

Povezano

Konvencionalna poljoprivreda

Konvencionalna poljoprivreda a jednako tako i konvencionalno (ustaljeno, tradicijski utvrđeno) vinogradarstvo, sve ...

Propionska kiselina

Propionska kiselina je jedna od istoznačnica za mliječnu kiselinu, koja se može označiti i kao propanska.

Vid

Vid je jedno od pet posebnih osjetila (uz okus, njuh, sluh, i ravnotežu), a mrežnica oka, u kojoj se nalaze posebno
Novosti