Lemberger

Lemberger je jedno od njemačkih naziva za crnu vinsku sortu vinove loze poznatiju u svijetu pod imenom frankovka, Limberger ili Blauer Limberger.

Povezano

Vinogradarsko-vinarsko zadrugarstvo

Vinogradarsko-vinarsko zadrugarstvo jednako kao i zadrugarstvo u drugim područjima gospodarske aktivnosti, ...

Ocjenjivanje

Vidi: degustacija, organoleptičko (senzorno) ocjenjivanje mošta i vina, dokimologija,

Peronospora

Peronospora je bolest na vinovoj lozi i drugom kulturnom bilju. Naziv je nastao od lat. imena uzročnika Plasmopara ...
Novosti