Trulež korijena loze

Trulež korijena loze izazivaju brojne tzv. gljive truležnice (poput Dematophora–Rosellina- necatrix, Armilaria i dr.) kojima naročito pogoduju nepropusna, vlažna tla.

Kao i svaku drugu bolest, bolje je spriječiti nego liječiti. Zato terene prije sadnje valja drenirati, a kao sadni materijal (uz uporabu odgovarajuće američke podloge poput Solonis x Riparia 1616) upotrebljavati samo kvalitetne i zdravstveno provjerene cijepove, odnosno ključiće. Kada se bolest utvrdi (otkapanjem i pregledom korijena oboljele biljke koja propada) takav trs treba iskopati, a tlo dezinficirati (sumporougljikom). Ako je napad jak, jedini je lijek krčiti takav vinograd, a da se ne bi trovalo tlo raznim kemijskim sredstvima koja su ranije preporučivana za to, najbolje je na tom položaju odustati od sadnje vinograda za daljnjih pet do deset godina.
Vidi: bolesti vinove loze

Povezano

Holba

Holba stara mjera za vino (politrenjak, polić, dvije holbe = jedna litra).

Pjenušavo vino

Pjenušavo vino je prema Zakonu o vinu (NN 96/03.), ZOV-u vino koje, uz druge određene sastojke, sadrži i povećanu ...

Trusnik

Trusnik je  hrvatski naziv za sporangij.<Vidi> truska, spora, sklerocij, hifa, micelij.
Novosti