Trulež korijena loze

Trulež korijena loze izazivaju brojne tzv. gljive truležnice (poput Dematophora–Rosellina- necatrix, Armilaria i dr.) kojima naročito pogoduju nepropusna, vlažna tla.

Kao i svaku drugu bolest, bolje je spriječiti nego liječiti. Zato terene prije sadnje valja drenirati, a kao sadni materijal (uz uporabu odgovarajuće američke podloge poput Solonis x Riparia 1616) upotrebljavati samo kvalitetne i zdravstveno provjerene cijepove, odnosno ključiće. Kada se bolest utvrdi (otkapanjem i pregledom korijena oboljele biljke koja propada) takav trs treba iskopati, a tlo dezinficirati (sumporougljikom). Ako je napad jak, jedini je lijek krčiti takav vinograd, a da se ne bi trovalo tlo raznim kemijskim sredstvima koja su ranije preporučivana za to, najbolje je na tom položaju odustati od sadnje vinograda za daljnjih pet do deset godina.
Vidi: bolesti vinove loze

Povezano

Kilogram

Kilogram naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih mjernih jedinica prema SI sustavu čija je oznaka kg, koja ...

Moldavija

Moldavija Vinogradarstvo i vinarstvo je u Republici Moldaviji (čiji je službeni naziv Republika Moldova) ...

Trebbiano toscano

Trebbiano toscano vinska sorta bijeloga grožđa koja u manjem postotku (do 15%) sudjeluje u proizvodnji crnog ...
Novosti