Vrenje iznad 4

Vrenje iznad 4 (vinifikacija) obuhvaća skup radnji, od berbe do proizvodnje vina. Bez obzira na to proizvode li se bijela, ružičasta ili crna vina, na isti se način, obavlja berba, transport ubranog grožđa do mjesta preradbe, kvantitativna i kvalitativna kontrola i prijem grožđa, runjenje i muljanje grožđa. Kod preradbe bijeloga grožđa i proizvodnje bijeloga vina slijedi brzo ocjeđivanje masulja, sulfitiranje mošta i njegovo alkoholno vrenje.

Kod preradbe crnoga grožđa i proizvodnje crnoga vina sulfitira se masulj koji zatim alkoholno vrije (pet i više dana), nakon čega slijedi otakanje mošta u vrenju i nastavak vrenja tako otočena i laganim tiještenjem masulja dobivena mošta u vrenju (crnog grožđa). Pri proizvodnji ružica to se tiještenje obavlja najčešće na početku alk. vrenja masulja. Kada alk. vrenje završi vino se pretače, a sve radnje, od prvog pretoka do stavljanja vina u promet, obično nazivamo njegom ili školovanjem vina.

Ponekad se moštu (bijelog grožđa) ili masulju (crnog grožđa) doda određena količina zdravog starog ili mladog vina koja će u sljubljenoj masi početnu alkoholnu gradaciju dići na 4 % vol., pa u tom slušaju govorimo o vrenju iznad 4 Dodano staro ili mlado vino sadržajem alkohola sprječava razvoj štetnih kvasaca, a u proizvodnji crnog vina ubrzava i ekstrakciju bojila. Ako je dodano mlado vino koje još vrije ubrzat će se početak vrenja što, uz već rečeno, u pojedinim prilikama (npr. za hladnih jeseni) također koristi uspješnoj vinifikaciji.

Povezano

Centrifugiranje

Centrifugiranje radnja koja se već duže vremena primjenjuje i u vinarstvu da bi se snagom centrifugalne sile ...

virologija

Virologija je znanost koja izučava viruse i viroide.

Bistra vina

Bistra vina su dobro školovana vina. Prema prozirnosti i živosti ispred njih su samo kristalno bistra. Ako vino ...
Novosti