Adsorpcija

Adsorpcija (lat. adsorptio, pripijanje)  je nakupljanje neke tvari (npr. bojila) na graničnoj površini dviju faza (npr. na krutoj fazi čestice aktivnog ugljena okružene tekućom fazom vina) u koncentracijama koje su veće od koncentracija jedne i druge faze. Tu pojavu (koja ovisi o prirodi tvari, temperaturi, tlaku itd.) u vinarstvu koristimo kod dekoloriranja, dezodoriranja i filtracije i razumljivo, ona je temelj nekih analitičkih (kromatografija), odnosno industrijskih (ionski izmjenjivači) postupaka.

Povezano

Vinum pucinum

Vinum pucinum je jedna od neriješenih zagonetaka antike (julijevske epohe u Istri) za koju npr. nema odgovora ni na

Silicijev dioksid

Silicijev dioksid (SiO2, kremična kiselina) dopušteno je bistrilo u vinarstvu, uz uvjet da je tehnički čist, i da u
Novosti