Adsorpcija

Adsorpcija (lat. adsorptio, pripijanje)  je nakupljanje neke tvari (npr. bojila) na graničnoj površini dviju faza (npr. na krutoj fazi čestice aktivnog ugljena okružene tekućom fazom vina) u koncentracijama koje su veće od koncentracija jedne i druge faze. Tu pojavu (koja ovisi o prirodi tvari, temperaturi, tlaku itd.) u vinarstvu koristimo kod dekoloriranja, dezodoriranja i filtracije i razumljivo, ona je temelj nekih analitičkih (kromatografija), odnosno industrijskih (ionski izmjenjivači) postupaka.

Povezano

Mladenka

Mladenka slično kao ni za vlašku, nema podataka o podrijetlu ovog kultivara što se uzgaja na području Kaštela i ...

PVPP

PVPP je kratica za, [Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05.)] dopušteno bistrilo, polivinil polipirrolidon, s ...

Moslavina

Moslavina je jedna od sedam podregija vinogradarske regije Kontinentalna Hrvatska, sa svega dva vinogorja, a to su ...
Novosti