Podneblje

Podneblje (istoznačnica klima) nekog kraja podrazumijeva fizičko stanje atmosfere i pojave koje se u njoj nad tim područjem događaju. Praćenjem takvih pojava bavi se meteorologija, pa ovisno o promatranom području govorimo o makro i mikroklimi. RH je pod utjecajem sredozemne (mediteranske), srednjoeuropske, (umjereno kontinentalne) i visinske (planinske) makroklime. Nad nekim područjima prevladava izrazit utjecaj samo jedne, nad drugima se ti utjecaji isprepleću. Zbog razlika reljefa, ekspozicije, inklinacije, smjera planinskih lanaca, kao i zbog blizine većih vodenih masa (mora, jezera, rijeka), goleti, šuma, pa čak i boje i sastava tla, povećava se i raznolikost mikropodneblja nad određenim područjima, a te se razlike iskazuju u godišnjem zbroju (sumi) topline, oscilaciji temperatura, pojavi kasnih proljetnih i ranih jesenskih mrazeva, količini i rasporedu oborina (kiše, snijega, solike, inja,rose, mraza, tuče i dr.) , učestalosti vjetrova i njihova intenziteta, vlažnosti zraka i drugim pojavama poput magle, i drugih značajnih i odgovornih čimbenika, ne samo za moguć uzgoj vinove loze već i za krajnju kakvoću njenih proizvoda, grožđa i vina. U vinogradarskim područjima RH idealno točne najosnovnije temperaturne, toplinske, svjetlosne i dr. pokazatelje nije bilo moguće izraditi, jer na svim tim područjima ne postoje mjerne stanice. One se najvjerojatnije kreću u rasponima (koje je prof. Licul, Ranko iznio u Zlatnoj knjizi o vinu još 1976.), koje samo neznatno korigirane s obzirom na prikupljene najnovije podatke prikazujemo u opisu vinogradarskih regija i posebno u sljedećoj tablici:

Optimalne karakteristike podneblja za uzgoj grožđa
Srednja godišnja temperatura od 8,9 do 16,8°C
Srednja temperatura u tijeku vegetacije od 14,8 do 20,8°C
Zbir aktivnih temperatura u razdoblju vegetacije od 1103 do 2317°C
Srednje minimalne temperature od -2,3 do -21,3°C
Srednja maksimalna temperatura od 31,4 do 39,6°C
Apsolutne minimalne temperature od -5,6 do -32,6°C
Apsolutne maksimalne temperature od 35,9 do 44,5°C
Oborine godišnje od 476 do 2485 mm
Oborine u razdoblju vegetacije od 251 do 994 mm
Relativna vlažnost zraka, prosječno od 56 do 79%
Srednja duljina sunčeve svjetlosti u tijeku vegetacije od 1333 do 2028 sati
Bioklimatski indeks od 4,2 do oko 15
Vidi: zone prema A. J. Winkleru, zone proizvodnje u RH

Povezano

Higrometar

Higrometar (grč.), instrument za mjerenje relativne vlažnosti zraka. Optimalna relativna vlažnost vinskog podruma s

Lagano vino

Lagano vino (vinarski termin) je vino s niskim sadržajem alkohola i ekstrakta, suho ali ugodno kiselo i zbog toga ...

Likuf

Vidi: likov, propinacija, Vinodolski zakon.
Novosti