Podregija

Podregija je naziv vinorodnog područja unutar regije, koji se dalje dijeli u vinogorja. Pet vinogradarskih podregija (čije granice omeđuje razvedena obala kopna i brojnih otoka od Savudrije do ulaska u Bokokotorski zaljev, s jedne i planinski lanac Dinarida s druge strane) čine regiju Primorska Hrvatska, a sedam (od krajnjeg sjeverozapada Hrvatske do istočnih predjela uz Dunav i obronke Fruške gore) regiju Kontinentalna Hrvatska. Vidi: Hrvatska, Istra, Hrvatsko primorje, Dalmacija, Podunavlje, Slavonija, Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Zagorje-Međimurje, Pokuplje.

Povezano

Dehidrogenaze

Dehidrogenaze su brojni enzimi, od kojih alkohol dehidrogenaza katalizira pretvorbu alkohola u aldehide i ketone. ...

Esteri

Esteris u vrlo česti organski spojevi u biljnom i životinjskom svijetu, a nastaju kada se hidroksilna skupina u ...

Plajka

Plajka je stari naziv za dalmatinsku sortu crnoga grožđa, plavinu.
Novosti