Lozin pupar

Lozin pupar (Theresimima ampelophaga Bayl.) se rijetko pojavljuje. Njegova žuto obojena dlakava gusjenica (od kojih su neke dlake i otrovne) rano u proljeće, kada vegetacija krene, izjeda pupove, a nakon toga i listove te tako nanosi, za sada manje štete. S obzirom da preživljava na čokotu, zaštitu valja obaviti ili u jesen nakon berbe (uljnim pripravcima) ili u proljeće pred početak vegetacije. Preporuča se konzultacija sa fitomedicinarom.

Povezano

Ebuliometar

Ebuliometar (grč. i lat. - ebullire - vreti, métron - mjera; fr. ébouillir - ukuhati), je (jednako kao i ...

Crvenica

Crvenica je (uz crljenica i terra rossa) jedan od naziva za mediteranska tla crvene-smeđecrvene ili žutocrvene ...

Cabernet franc

Cabernet franc (čit. kaberne fran), francuska je autohtona vinska sorta crnoga grožđa s područja Bordeauxa, koja ...
Novosti