Belina velika

Belina

Belina velika je jedna od brojnih istoznačnica (uz nazive štajerska belina i štajerka) za vinsku sortu bijelog grožđa ranfol.

Povezano

Bireta

Bireta (fr. burette), uska dugačka graduirana (stupnjevana) staklena cijev sa slavinom za ispuštanje tekućine, ...

Bojadisari

Bojadisari zajednički naziv za sorte crnog grožđa s obiljem bojila (tvari boje), koje su locirane u kožici i u soku

Domaća vinova loza

Vidi: Vitis vinifera L.
Novosti