Lozin trips

Lozin trips (znanstveni naziv Drepanothrips renteri Uzel) je jedna od mnogobrojnih vrsta parazita koji žive na vinovoj lozi. Taj štetnik (iz koljena člankonožaca-Arthropoda, razreda kukaca-Hexapoda i to skupine krilaša-Pterygota, reda resičara, odnosno tripsa), veličinom je malen (najčešće između 1 i 2 mm), ali sišući sok na mladicama, lišću, peteljci i na mladom grozdiću, uzrokuje nekrotiziranje navedenih napadnutih organa i njihovo sušenje i otpadanje (kod grozda to rezultira rehuljavošću), pa štete mogu biti značajne. S obzirom da napad započinje početkom vegetacije (jednako u klimatskim uvjetima naše Kontinentalne i Primorske vinogradarske regije), te da u tijeku vegetacije štetnik ima veći broj generacija (ženka leže i do 100 jaja), valja pratiti intenzitet napada.  Kada se na jednom listu nađu dvije do tri ličinke (koje se izlegu iz jaja), treba provesti zaštitu sa odgovarajućim insekticidom (istovremeno kada se takva zaštita provodi protiv grožđanog moljca ), o čemu se preporuča konzultacija s fitomedicinarom (koji najčešće  takva zaštitna sredstva prodaje u fitoapotekama).

Povezano

AOC

AOC kratica za Appellation d’Origine Contrôlée, francuska oznaka za kontrolu zemljišnog podrijetla (što odgovara ...

Recikliranje ambalaže

Recikliranje ambalaže obuhvaća opsežan postupak skupljanja, selektiranja, transporta i preradbe već jednom ...

Hamtica

Hamtica naziv napitka koji se nekad spravljao i pio u Dalmatinskoj zagori miješanjem vina i kozjeg mlijeka.
Novosti