Auslese

Auslese (njem.) Vidi: izborna berba

Povezano

Barolo

Barolo se uvrštava među najbolja talijanska crvena vina. Proizvodi se iz grožđa najpoznatijeg talijanskog kultivara

Kakvoća vina

Kakvoća vina ili kvaliteta vina, relativna je i vrlo varijabilna predodžba pa zbog toga i ne postoji za nju ...
Novosti