Izborna berba

Izborna berba (njem. Auslese, slov. vrhunsko vino izbor), je jedna od oznaka (prema ZOV-u RH) posebne skupine što se naziva predikatno vino. Grožđe iz kojega će se proizvesti vino s ovom predikatnom oznakom mora u svemu odgovarati grožđu za proizvodnju predikatnog vina s oznakom kasna berba (Spätlese, vrhunsko vino kasna trgatev), uz uvjet da se, osim toga, u tijeku berbe odstrani svaka bolesna i nezrela bobica i da sadržaj šećera u soku takva grožđa ne bude manji od 21% baboa, odnosno da odgovara 105°Oe. Kada bi ova najmanja količina šećera alkoholno prevrela, vino bi sadržavalo nešto više od 13,7% vol. stvarnog alkohola. S obzirom na to da se ovakva berba obavlja kasnije, i da alkoholno vrenje (zbog obilja šećera) teče lagano, dogodi se da šećer samo djelomično prevrije.

Zakonodavac je stoga odredio da stvarni alkohol u predikatnom vinu (pa i vinu izborne berbe) ne smije biti manji od 5% vol. Ako se dogodi da prevrije samo oko 85 g/l šećera i nastane samo 5% vol. stvarnog etanola, vino će ostati slatko, jer će sadržavati još oko 150 g/l neprevrela šećera. U takvim vinima gornja dopuštena količina slobodne sumporaste kiseline iznosi 60 mg/l, a ukupne sumporaste kiseline 350 mg/l. Ako je šećer do kraja prevreo, ili vino sadrži manje od 5 g/l neprevrela šećera, tada sadržaj ukupne sumporaste kiseline za bijela i ružičasta vina izborne berbe ne smije biti veći od 210, a za crna od 160 mg/l. Sve ostale odredbe (prijavljivanje namjere proizvodnje ovakva vina i na osnovu kojih će se parametara utvrđivati kakvoća i dr.) opisane su pod natuknicom predikatno vino.

Povezano

Qualitatswein

Qualitatswein je u njemačkom vinskom zakonodavstvu oznaka za kvalitetno vino s oznakom kontroliranog podrijetla.

Skraćivanje grozda

Skraćivanje grozda - uz odstranjivanje cijelih grozdova u kojima dio bobica nije sazrio, odnosno odstranjivanje ...
Novosti