Mililitar

Mililitar je naziv tisućitog dijela litre (oznaka ml ili mL), nastao uporabom dopuštenog decimalnog predmetka mili i oznake za litru (tj. za 1 dm3).

Povezano

Lopiža

Lopiža (tal. laveggio) je regionalni naziv za zemljanu posudu.

Maslačna kiselina

Maslačna kiselina je organska karboksilna hlapiva kiselina u slobodnom obliku sastojak bolesnih vina kojima daje ...

Gouois blanc

Gouois blanc je francuski naziv za kultivar biela belina velika, koji je zaslugom Antona Trummera, kao sorta ...
Novosti