Mililitar

Mililitar je naziv tisućitog dijela litre (oznaka ml ili mL), nastao uporabom dopuštenog decimalnog predmetka mili i oznake za litru (tj. za 1 dm3).

Povezano

Harmonično vino

Harmonično vino vinarski termin), u kojem postoji skladan odnos, naročito slatkih (neprevrela šećera, etanola, ...

Randman

Randman (fr. rendement, čit. randma) je iskorištenje, odn. korisni ili koristan učinak. Npr. ako se od 100 kg ...

SAD

SAD u proteklih petnaestak godina (od 1991. do 2005.) zauzimaju četvrto mjesto u svjetskoj proizvodnji vina, dok su
Novosti