Millésime

Millésime (izgovor milezim) na francuskom jeziku znači  tisuća ili hiljada. Koristi se u označavanju vina starijih godišta i ističe najčešće na etiketi pjenušavih vina.

Povezano

Prijelom vina

Prijelom vina je zajednički naziv za veći broj mana vina. Posmeđivanje je mana koja se manifestira prelaskom bijele

Tocai

Tocai tal. je naziv kultivara što se uzgaja u vinorodnim pokrajinama Friuli-Venezia-Giulia i Veneto, a isto tako i ...

Anuga

Anuga naziv svjetski poznate, koncepcijski i načinom prezentacije aktualne tematike jedinstvena sajamska ...
Novosti