Ugljični dioksid

Ugljični dioksid (ili ugljik (IV) oksid, kem. empirijski znak CO2) je plin teži od zraka, bez boje, kiselkasta okusa, ne gori i ne podržava gorenje, pa prema tome, ni disanje. To je značajan podatak s kojim moraju računati podrumari, jer on nastaje u tijeku alkoholnog vrenja, pa ako je podrum podzeman, i nije dobro riješeno provjetravanje, koncentracija CO2 će se povećati i do one (25%) koja izaziva trenutnu smrt. Poradi zaštite od eventualnih neprilika, u podzemne podrume, naročito u doba preradbe i vrenja, valja ulaziti s upaljenom voštanicom koja se u tijeku rada postavi na najniže mjesto. Ugasi li se, treba smjesta napustiti podrum i uključiti ventilator ili prostoriju na drugi način prozračiti.

U tijeku vrenja nastali CO2 odlazi u atmosferu (izazivajući pri tom turbulentna kretanja po kojoj je ova pretvorba i dobila ime), a manji dio se (ovisno o temperaturi) otapa i kem. veže u vinu, dajući mu rezak, svjež okus. Da bi se ta količina povećala, vrenje se provodi u zatvorenoj posudi (boci ili metalnoj cisterni postupak charmat). Kada se pri posluživanju takva vina boca otvori i time obavi dekompresija, počinje iskrenje i pjenjenje, koje, uz ostalo, pridonosi kakvoći toga plemenitog pića. Ugljični dioksid (ugljik IV oksid) može se vinu i dodati postupkom gaziranja, ali ne postiže onu kvalitetu, koju vinu daje vrenjem nastali i otopljeni plin. Tlak CO2 u boci mjeri se napravom zvanom afrometar.

Povezano

Slad

Slad je uz vodu, a od pred oko 1000 godina i uz gorku tvar (lupulin) koja se dobije iz hmelja, osnovna sirovina u ...

Akov

Akov (mađ.) je posuda, mjera i daća za vino (od 56,589 l). Kod nas je češći naziv čabar ili vjedro.

NPK

NPK je uobičajena kratica za umjetno gnojivo nitrofoskal, koje sadrži biljci potrebna tri elementa (dušik, fosfor i
Novosti