Charmat

Charmat

Charmat (čit. šarmat) postupak (nazvan po autoru Eugenu Charmatu) je, uz méthode champenoise, način proizvodnje prirodnog pjenušca, s tim da je tim postupkom bocu zamijenila veća ili manja metalna posuda (tal. autoclave, franc. boule ili cuve close). Osnovno načelo ovoga postupka sastoji se u tome da se u cisternama najčešće s dvostrukim stijenkama provodi dirigirano vrenje. Na cisternama su ugrađeni manometri, termometri i slavine, pa kada se alkoholnom fermentacijom postigne željena pretvorba saharoze, uvođenjem hladne salamure u plašt, zbog pada temperature vrenje se zaustavlja. Slijedi odvajanje od taloga kvasca i filtriranje (ali bez dekompresije) i, dakako punjenje u boce. Cisterne su, ovisno o kapacitetu pogona, složene u baterije, pa se posao obavlja manje ili više kontinuirano; dok u prvoj cisterni tek započinje, u zadnjoj završava. Kakvoća pjenušca u usporedbi s onim po klasičnom postupku zaostaje, jer su ovime svi procesi brži pa nisu ni započele one do kraja nerazjašnjene pretvorbe kojima će se stvoriti plemeniti mirisi i okusi. Zato se pjenušci proizvedeni ovim postupcima, moraju deklarirati na etiketi boce.

Povezano

Hekto

Hekto a jednako tako i hekta (od grč. hekat Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ón – sto) je ...

Čaša za vino

Čaša za vino mora biti iz prozirna, kristalna, ali nebrušena i neobojena stakla, najbolje: oblika kaleža ili ...

Ljetni ili zaperkov pup

Ljetni ili zaperkov pup se oblikuje u pazušku lista, kada i glavni (još zvan i zimski ili pravi), ali za razliku od
Novosti