Ugljikohidrati

Ugljikohidrati su produkti fotosinteze (koja se odvija pod utjecajem sunčeve svjetlosti u zelenim dijelovima biljke, najviše u listu, ali i u bobici dok u njoj ima klorofila) i to tako da od ugljičnog dioksida (CO2) i vode (H2O) nastane organska tvar, a taj nastanak najčešće prikazujemo ovako 6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2 Vidi: monosaharidi, pentoze, saharoza, heksoze.

Povezano

Dorčić, Milan

Dorčić, Milan (1881.-1969.), autor mnogih stručnih radova i brošura, putujući stručni učitelj i instruktor ...
Novosti