Refraktometar

Refraktometar

Refraktometar (lat.) je optička naprava kojom se na načelu loma svjetla određuje sadržaj suhe tvari. Za potrebe vinogradara i vinara izrađeni su r. kojima se istodobno očitava suha tvar i šećer u %. R. koji se koriste u vinarstvu obično imaju ljestvicu od 0 do 35 (gdje svaki podjeljak vrijedi 0,2 %) ili od 0 do 50 gdje podjeljak vrijedi 0,5 %). Za određivanje suhe tvari (šećera) u konc. moštu koriste se refraktometri s podjelom od 40 do 85 %. Ovom napravom utvrđeni sadržaj suhe tvari, odnosno šećera je približno točan, valja ga još i korigirati za slučaj da temperatura znatnije odstupa od one za koju je r. baždaren. Zato se prigodom kupnje ove naprave obično dobiju i upute za rad. U novije doba izrađeni su i takvi r. s kojima se, umjesto šećera, odmah očitava sadržaj potencijalnog alk. u budućem vinu, pa i takovi, kod kojih se neposredno prilikom mjerenja obavlja temperaturna korekcija. Na kraju kažimo još i to da uz opisane prenosive, ručne r. postoje i tzv. stabilni, na kojima se očitavanje gustoće (po Bé, Babo-u, Oe° g/l ili u nekim drugim m. j.) obavlja digitalno, s tim da se takva očitanja i pismeno registriraju.

Povezano

Bergerac

Bergerac je naziv grada (stotinjak kilometara udaljenog od luke Bordeaux) prema kojem su crna (crvena) i bijela ...

Vinjaga

Vinjaga je hrv. ime za samoniklu vinovu lozu, Vitis silvestris, još zvanu šumska loza, vinika i loznica. Vidi: ...

Japan

Japan je istočnoazijska, pretežito brdovita država, koja se prostire na više od 3000 otoka, od kojih je jedino na ...
Novosti
Svi na  OKOLOTORNO!

Svi na OKOLOTORNO!

U sklopu novljanske manifestacije- Okolotorno održat će se  u subotu, 20. srpnja 2024.na...

read more