Plavi lom

Plavi lom je rjeđe upotrebljavani naziv (kao i pocrnjivanje i mastiljavost) za manu vina poznatiju pod imenom crni lom.
Vidi: mane vina.

Povezano

Smolena vina

Smolena vina - V.: retsina.

Okatac

Okatac (ružica crvena, glavinuša) je vinska sorta crnog grožđa što se uzgaja u podregijama Dalmatinska zagora i ...

Bulić, Stjepan

Bulić, Stjepan (1865.-1937.) putujući stručni učitelj voćarstva, vinogradarstva i vinarstva i učitelj na ...
Novosti