Plavka

Plavka , ponegdje i plajka, istoznačnice za vinsku sortu crnog grožđa poznatiju pod nazivom plavina.

Povezano

Prevrnutost

Prevrnutost je bolest vina s niskim aciditetom, koja se češće naziva zavrelica.

Čabar

Čabar posuda, mjera i daća kmetska. Naziv potječe od litv. kiberas vjedro, a odgovara mađ. nazivu akov

Maraština

Maraština je autohtona bijela sorta regije Primorske Hrvatske koja je svrstana među preporučene u svim dalmatinskim
Novosti