Mikrobiologija

Mikrobiologija (grč. mikrós = malo, bios = živo, logos = znanost), je disciplina u sklopu biološke znanosti. Enomikrobiologija, primijenjena je znanost u vinarstvu koja proučava kvasce, bakterije i plijesni, općenito i posebno korisnu (selekcija kvasaca i sl.), odnosno štetnu mikrofloru (radi praćenja uzroka i zaštite vina od bolesti). Vinogradarska mikrobiologija uz bakterije (uzročnike bolesti biljaka pa tako i vinove loze, koje nazivamo bakteriozama) i plijesni sve češće proučava i viruse i neke druge, veličinom znatno manje organizme, ali posljedicama vrlo opasne uzročnike bolesti.

Povezano

Krišković Pavao

Krišković Pavao (1908.-1991.) borac za primjenu biološke agrikulture općenito, a to znači i u vinogradarstvu i ...

Extra brut

Extra brut (čitaj ekstra brut) je oznaka za sadržaj neprevrela šećera u pjenušavom vinu kada je on manji od 6 g/l. ...

Lajt

Lajt (njem. Leite), u krajevima s kajkavskim narječjem naziv za bačvu.
Novosti
Svi na  OKOLOTORNO!

Svi na OKOLOTORNO!

U sklopu novljanske manifestacije- Okolotorno održat će se  u subotu, 20. srpnja 2024.na...

read more