Ruso vino

Ruso vino je u kontinentalnoj Hrvatskoj nekada korišten, a sada već zaboravljen naziv za ružičasto (rosé) vino.

Povezano

Samotok

Samotok, za razliku od prešavine koja se dobije tiještenjem (prešanjem) masulja (kljuka), samotok (ciđe) je tekuća ...

Lozovača

Lozovača (lôza) je rakija od grožđa što se proizvodi destilacijom fermentiranog grožđanog masulja plemenite vinove ...

Kadarka

Kadarka (istoznačnice gamza i dr.) prema tvrđenju ampelografa autohtona sorta vinogorja što se prostiru oko ...
Novosti