Organske kiseline u vinu

Vidi: kemijski sastav vina.

Povezano

Aritmetička sredina

Aritmetička sredina je broj koji se dobije dijeljenjem zbroja rezultata s brojem rezultata (u našem primjeru zbroj ...

Mađarska

Mađarska je s oko 133.000 ha vinograda i proizvodnjom od oko 6.465.000 dt grožđa te oko 3.823.000 hl vina (u ...
Novosti